Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Meble

Dostawa krzeseł Dostawa krzeseł

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 czerwca 2022 roku została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa długoterminowa na dostawę krzeseł.

 

Wykonawca: Biuro Perfekt Sp. z o.o. Sp. k. ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko – Biała

 

Numer umowy: DZP.381.018.2022.DWU

Termin realizacji: 13.06.2022r. do 12.06.2023r.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, od daty zawarcia umowy do dnia 12.06.2023 r.  lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy będą realizowane w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Barbara Badocha; Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.; tel. 32/359 23 50, e-mail: barbara.badocha@us.edu.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Zbigniew Kóska; tel. 33/812 47 83, e- mail:  zbigniew.koska@biuroperfekt.pl

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę mebli wraz z ich dostarczeniem
do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli w pomieszczeniach, w których będą użytkowane.

Asortyment do umowy DZP 381 019 2022 DWU

Wzornik kolorów do umowy DZP 381 021 2022 DWU

Dostawa mebli biurowych Dostawa mebli biurowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 08 lipca 2022 roku została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa długoterminowa na dostawę mebli.

 

Wykonawca: Biuro Perfekt Sp. z o.o. Sp. k. ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko – Biała

 

Numer umowy: DZP.381.021.2022.DWU

Termin realizacji: 08.07.2022r. do 07.07.2023r.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, od daty zawarcia umowy do dnia 07.07.2023 r.  lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy będą realizowane w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Barbara Badocha; Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.; tel. 32/359 23 50, e-mail: barbara.badocha@us.edu.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Zbigniew Kóska; tel. 33/812 47 83, e- mail:  zbigniew.koska@biuroperfekt.pl

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę mebli wraz z ich dostarczeniem
do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli w pomieszczeniach, w których będą użytkowane.

Asortyment do umowy DZP 381 021 2022 DWU

Wzornik kolorów do umowy DZP 381 021 2022 DWU

return to top