Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Meble

Dostawa krzeseł Dostawa krzeseł

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 lipca 2021 roku została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa długoterminowa na dostawę krzeseł.

 

Wykonawca: Biuro Perfekt Sp. z o.o. Sp. k. ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko – Biała

 

Numer umowy: DZP.381.019.2021.DWU

Termin realizacji: 08.07.2021r. do 07.07.2022r.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, od daty zawarcia umowy do dnia 07.07.2022 r.  lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy będą realizowane w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Wioletta Gołuzd; Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.; tel. 32/359 22 46, e-mail: wioletta.goluzd@us.edu.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Zbigniew Kóska; tel. 33/812 47 83, e- mail:  zbigniew.koska@biuroperfekt.pl

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę mebli wraz z ich dostarczeniem
do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli
w pomieszczeniach, w których będą użytkowane.

Asortyment do umowy DZP.381.019.2021DWU

Tapicerka do umowy DZP.381.019.2021DWU

Dostawa mebli biurowych Dostawa mebli biurowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 sierpnia 2021 roku została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa długoterminowa na dostawę mebli.

Wykonawca: PB Tenders Jakub Pawulski, 85-568 Bydgoszcz, ul. Kotomierska nr 1.

Numer umowy: DZP.381.022.2021.DWU

Termin realizacji: 09.08.2021r. do 08.08.2022r.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, od daty zawarcia umowy do dnia 08.08.2022 r.  lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy będą realizowane w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Wioletta Gołuzd; Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.; tel. 32/359 22 46, e-mail: wioletta.goluzd@us.edu.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Łukasz Ogórkiewicz ; tel. 783 699 901, e- mail:  firma@pbtenders.pl

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę mebli wraz z ich dostarczeniem
do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli w pomieszczeniach, w których będą użytkowane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kolorystyka mebli DZP.381.022.2021.DWU

return to top