Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Obsługa kart płatniczych

Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi systemów: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELEKTRONIC i MAESTRO

W dniu 10.11.2020r. została zawarta w trybie z wolnej ręki umowa na obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi.

Wykonawca : Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa

Numer umowy: DZP.381.064.2020.UG

Termin realizacji: 18.11.2020 do 17.11.2024r.

Miesięczny czynsz za dzierżawę 1 terminala wynosi: 36,90 PLN brutto.

Wysokość stawki prowizji od transakcji opłacanych kartami płatniczymi wynosi: 0,42% liczone od wartości obrotu kartami.

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:

– Anna Pochwalska, Jacek Hnidiuk, Dział Logistyki, Sekcja Usług, ul. Bankowa 12, Katowice;
tel. 32 359 24 50, 32 359 24 49 /572 561 175,
e-mail: anna.pochwalska@us.edu.pl; jacek.hnidiuk@us.edu.pl

Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za realizację umowy:

 

Paweł Safin, tel. 32 339 33 11, 691 899 485;
  e-mail: pawel.safin@pekao.com.pl

Anna Kalitan, tel. 71 383 90 44, 607 681 732;
  e-mail: anna.kalitan@pekao.com.pl

Wykonawca comiesięcznie wystawia każdej jednostce uczelni objętej umową fakturę za dzierżawę terminala oraz zestawienie obrotów dokonanych kartami płatniczymi za dany miesiąc rozliczeniowy. Opisana faktura wraz z zestawieniem obrotów winna trafić do Dz. Logistyki, Sekcji Usług, pok.104 celem rozliczenia. Na odwrocie faktury  za dzierżawę terminala należy wpisać datę jej wpływu do uczelni, gdyż od tej daty liczony jest termin płatności faktury.

Osoby upoważnione przez poszczególne jednostki uczelni do kontaktów z Wykonawcą upoważnione są do dokonywania zgłoszeń serwisowych Wykonawcy w zakresie objętym umową (zgłoszenie e-mailem, faksem).

Czas reakcji serwisu wynosi 24h od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.

return to top