Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Usługi pralnicze

Na okres od 20.01.2022 r. do 20.01.2024 r. została zawarta umowa na usługi pralnicze

Nr Umowy: DZP.381.076.2022.UGK cz. A, B, C

 

Jednostki zgłoszone do postępowania:

część „A”

 1. DAG Kampusu Chorzowskiego ul. 75 Pułku Piechoty. Pokoje gościnne
 1. DAG Kampusu Chorzowskiego  ul.75 Pułku Piechoty. WNSiT
 2. Osiedle Akademickie Sosnowiec ul. Lwowska 8
 3. Dom Asystenta nr 3 Katowice ul. Paderewskiego 32
 4. Osiedle Akademickie Katowice ul. Studencka 15-22

część „B”

 1. DAG Kampusu Katowickiego  ul. Szkolna 9,  Katowice,
 2. DAG Kampusu Sosnowieckiego S-C ul. Żytnia12
 3. DAG Kampusu Sosnowieckiego S-c ul. Grota Roweckiego 5
 4. Wydział Nauk Przyrodniczych Sosnowiec ul. Będzińska 60;
  Katowice ul. Bankowa 9 i Jagiellońska 28
 5. DAG Kampusu Katowickiego ul. Bankowa 11 B, Katowice
 6. DAG Kampusu Katowickiego ul. Bankowa 11 B, Katowice

część „C”

 1. Osiedle Akademickie Cieszyn, Dom Studenta DSN ul. Niemcewicza Dom Studenta „Uśka” ul. Bielska 66


Osoba nadzorująca realizację umowy
:

Artur Kreszczuk

Dział Logistyki UŚ, Sekcja Usług, ul. Bankowa 12, Katowice, pok. B1.3

tel. 32/359 1838, mail: anna.wasiak@us.edu.pl


Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy: 

Jarosław Puda  tel. 506 064 642, e- mail: pralniakontrast@gmail.com

 

Warunkiem wykonania usługi jest zgłoszenie przez bezpośrednio zainteresowaną jednostkę – upoważnioną osobę (telefoniczne, faksowe lub mailowe) Wykonawcy konieczności wykonania usługi pralniczej.

Fakturę oraz protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego należy dostarczyć do realizatora celem rozliczenia płatności.

return to top