Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Usługi pralnicze

Na okres od 04.05.2022 r. do 31.12.2022 r. została zawarta umowa na usługi pralnicze cz. A.

Nr Umowy: DZP.381.023.2022.UGK dla cz. A

Jednostki zgłoszone do postępowania:

część „A”

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy Kampusu Chorzowskiego – Pokoje Gościnne, ul. 75 Pułku Piechoty 1 – budynek nr 1, 41-500 Chorzów;
 2. Osiedle Akademickie w Sosnowcu, 41-205 Sosnowiec:
 • DS 2, ul. Sucha 7a
 • DS 3, ul. Sucha 7b
 • DS 4, ul. Lwowska 2
 • DS 5, ul. Lwowska 8

3. Osiedle Akademickie w Katowicach-Ligocie, ul. Studencka 15-17, Domy Studenta nr 1, 2 i 7, 40-754 Katowice.

4. Dom Asystenta nr 3, ul. Paderewskiego 32, 40-282 Katowice.

 

 

Na okres od 02.01.2021 r. do 31.12.2022 r. zostały zawarte umowy na usługi pralnicze.

Nr Umowy: DZP.381.058.2020.UG cz. B i C 

Jednostki zgłoszone do postępowania:

część „B”

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy Kampusu Katowickiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
 2. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Instytut Chemii ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice,
 3. Dział Administracyjno-Gospodarczy Kampusu Sosnowieckiego ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec,
 4. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Żytnia 12, 41-200 Sosnowiec,
 5. Wydział Nauk Przyrodniczych ul. Bankowa 9, ul. Jagiellońska 28, Katowice,
 6. Wydział Nauk Przyrodniczych ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.

 

część „C”

 1. Osiedle Akademickie w Cieszynie:
  • Dom Studenta DSN, ul. Niemcewicza 8, 43-400 Cieszyn,
  • „UŚKA”, ul. Bielska 66, 43-400 Cieszyn.

 

Osoba nadzorująca realizację umów:

Anna Wasiak

Dział Logistyki UŚ, Sekcja Usług, ul. Bankowa 12, Katowice, pok. 104

tel. 32/359 2450, mail: anna.wasiak@us.edu.pl

 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy dla cz. A: 

Dorota Grabowska-Sadowska  tel. 600 974 500 , e- mail: biuro@pralux.pl

 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy dla cz. B i C: 

Jarosław Puda  tel. 506 064 642, e- mail: pralniakontrast@gmail.com

 

Warunkiem wykonania usługi jest zgłoszenie przez bezpośrednio zainteresowaną jednostkę – upoważnioną osobę (telefoniczne, faksowe lub mailowe) Wykonawcy konieczności wykonania usługi pralniczej.

Po wykonaniu usługi podpisany obustronnie protokół wraz z fakturą winien trafić do Realizatora (Sekcja Usług) celem rozliczenia faktury.

return to top