Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Usługi pralnicze

Na okres od 02.01.2019r. do 31.12.2020r. zostały zawarte umowy na usługi pralnicze. 

Wykonawca: PRALMAG-SERWIS P.W. Andrzej Ceglarski 

Nr Umowy: DZP.381.087.2018.UG cz. A i C – Osiedla akademickie: OA K-ce, OA S-c; DA nr 3 Paderewskiego; DAG Kampusu Chorzowskiego, OA w Cieszynie, DAG Kampusu w Cieszynie. 


Wykonawca:
FHU Kontrast Jarosław Puda 

Nr Umowy: DZP.381.087.2018.UG cz. B – Wydziały zgłoszone do postępowania: WIiNoM, W. Filologiczny, WNS, WNoZ, WBiOŚ, I. Chemii 

 

Osoba nadzorująca realizację umów:

Joanna Bruch 

Dział Logistyki UŚ, Sekcja Usług, ul. Bankowa 12, Katowice, pok. 104 

tel. 32/359-1838, mail: joanna.bruch@us.edu.pl 

 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy dla cz. A i C: 

Andrzej Ceglarski 

tel. 501 477 293, e- mail: sekretariat@pralmag-serwis.pl 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy dla cz. B: 

Jarosław Puda 

tel. 506 064 642, e- mail: pralniakontrast@gmail.com 


Warunkiem wykonania usługi jest zgłoszenie przez bezpośrednio zainteresowaną jednostkę – 

upoważnioną osobę (telefoniczne, faksowe lub mailowe) Wykonawcy konieczności wykonania usługi 

pralniczej. Po wykonaniu usługi podpisany obustronnie protokół wraz z fakturą winien trafić do 

Realizatora (Sekcja Usług) celem rozliczenia faktury. 

return to top