Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wszystkie druki

 1. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (NA i NNA) | druk do pobrania 
 2. klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (NA i NNA) druk do pobrania 
 3. kwestionariusz osobowy pracownika (NA i NNA) | druk do pobrania 
 4. klauzula informacyjna RODO dla pracowników (NA i NNA) | druk do pobrania 
 5. oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy – pełnozatrudnieni (NA) | druk do pobrania 
 6. oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – niepełnozatrudnieni (NA) | druk do pobrania 
 7. oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – wszyscy (NNA) | druk do pobrania 
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (NA i NNA) | druk do pobrania 
 9. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (NA)  | druk do pobrania 
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dot. prac intelekt. i zasad ich komercjalizacji (NA i NNA) |
  druk do pobrania 
 11. oświadczenie dotyczące zasad etyki (NA) | druk do pobrania 
 12. oświadczenie dotyczące zasad etyki (NNA) | druk do pobrania 
 13. oświadczenie dot. postępowania Komisji Antymobbingowej (NA i NNA) | druk do pobrania 
 14. oświadczenie dot. zapoznania się z polityką antymobbingową (NA i NNA) | druk do pobrania 
 15. oświadczenie emerytalno-rentowe (NA i NNA) | druk do pobrania
 16. oświadczenie dotyczące dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowej (NA)| druk do pobrania 
 17. oświadczenie dotyczące dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowej oraz uprawnień urlopowych (NNA) | druk do pobrania
 18. oświadczenie dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia (NA) druk do pobrania
 19. oświadczenie o zamiarze korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14. roku życia (NA i NNA) | druk do pobrania
 20. zmiana danych osobowych (NA i NNA) |druk do pobrania
 21. wzór karty urlopowej (NNA)
 22. wzór karty urlopowej – urlop zaległy/wypowiedzenie (NNA)
 23. wzór planu urlopów (NA) | druk do pobrania
 24. wniosek o wydanie legitymacji (NA)
  | druk do pobrania
 25. wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (NA)
  | druk do pobrania 
 26. informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (NA) | druk do pobrania
 27. oświadczenie lustracyjne (NA) | druk do pobrania
 28. oświadczenie dot. nazwy jednostki naukowej, w której przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego (NA) | druk do pobrania
 29. wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem (NA i NNA) | druk do pobrania
 30. wniosek pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu (NA i NNA) | druk do pobrania
 31. wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko o udzielenie części urlopu macierzyńskiego w związku z rezygnacją z urlopu/pobierania zasiłku przez pracownicę/ubezbieczoną matkę dziecka (NA i NNA) | druk do pobrania 
 32. wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (NA i NNA) | druk do pobrania 
 33. wniosek o udzielenie pracownicy urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 1791 KP tzw. „długi wniosek” (NA i NNA) | druk do pobrania 
 34. wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w całości lub części i powrotu do pracy (NA i NNA) | druk do pobrania 
 35. wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości lub części – art. 1791§4 KP) | druk do pobrania 
 36. wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 182 1d KP (NA i NNA) | druk do pobrania 
 37. wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim/pobieraniu zasiłku lub po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku (NA i NNA) | druk do pobrania 
 38. wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku (NA i NNA) | druk do pobrania  
 39. wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy | druk do pobrania 
 40. wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego | druk do pobrania 

return to top