Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pismo Rektora z dnia 23 września 2013 r.

Katowice,  23 września 2013 r.

DOP.065.14.2013
Szanowni Państwo,
Uczestnicy Pracowniczego Programu Emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim,

Pragnę poinformować Uczestników Pracowniczego Programu Emerytalnego, iż w dniu 3 lipca 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych zmian wynikających z zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Uczelnianą Organizacją Związkową Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Aneksu nr 2 do umowy zakładowej z dnia 25 sierpnia 2004 r. zawartego dnia 20 maja 2013 r.

Aneks wprowadza zmianę załącznika nr 1 będącego Deklaracją Uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie wyrażenia zgody na dostarczanie potwierdzeń transakcji na adres korespondencyjny uczestnika.

 

Reprezentacja Pracowników       

mgr Ewa Żurawska
Przewodnicząca
Zakładowej  Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

mgr Aneta Trojanowska
Prezes
Uczelnianej Organizacji Związkowej
ZNP przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Dokument

[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top