Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacje i komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Czasowe ograniczenie lub wyłączenie stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie  zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Zmiany w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 

img

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Informacja opracowana na podstawie materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia: podstawowe środki ochronne, zasady korzystania z pomocy lekarskiej, najbliższe oddziały zakaźne…

img

DO POBRANIA:


 

Plakat

Plakat: Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

» Pobierz informację

Ulotka

Ulotka: podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

» Pobierz informację

Ważne dane kontaktowe:


Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół do spraw zarządzania kryzysowego w związku z wirusem COVID-19

Katowice, dnia 4 marca 2020 r.

POWOŁANIE

Na podstawie § 17 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołuję zespół do spraw zarządzania kryzysowego w związku z wirusem COVID-19 w składzie:

 • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ – przewodniczący
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek
 • prof. dr hab. Michał Daszykowski
 • prof. dr hab. Andrzej Noras
 • dr Agnieszka Skołucka
 • mgr Krystyna Fus
 • dr Wioletta Szóstak
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit
 • mgr Agata Wójcik
 • mgr Feliks Żogała

Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Najnowsze komunikaty

Komunikat Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego

31 marca 2020 r.

informacje ogólne  

Na stronie z komunikatami władz uczelni został zamieszczony komunikat kanclerz dr Agnieszki Skołuckiej w związku z ogłoszonymi 31 marca 2020 roku przez Prezesa Rady Ministrów dodatkowymi wymogami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2…

img

Kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem

31 marca 2020 r.

Koronawirus: informacje i zalecenia  

Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Zmieniają się także zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych…

img

Szybki dostęp do funduszy na badania nad COVID-19 – konkurs NCN

30 marca 2020 r.

Narodowe Centrum Nauki 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs pn. „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”, mający na celu poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii…

img

Rekomendacje dotyczące kształcenia zdalnego

27 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia…

img

Zasady funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia

26 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Odpowiadając na dużą liczbę pytań dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie ograniczenia ich działalności, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia i przypomina…

img

Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19

25 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Dziś znowelizowano rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19….

img

Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego z 24 marca

24 marca 2020 r.

informacje ogólne

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce 23 marca 2020 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia 2020 roku…

img

Funkcjonowanie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

23 marca 2020 r.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; dydaktyka; zdalny dostęp

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego gwarantuje wsparcie dla zdalnego procesu edukacji oraz realizuje zadania książnicy akademickiej w trybie online. Książnica uruchomiła dydaktyczną bibliotekę cyfrową UŚ udostępniającą materiały niezbędne do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym…

img

Ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia 2020 r.

23 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do 10 kwietnia przedłużamy ograniczenie działania uczelni w Polsce – minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał 23 marca 2020 r. rozporządzenie w tej sprawie…

img

Systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość

20 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W związku z rozszerzającą się w Polsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 większość uczelni wprowadziło systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych..

img

Informacja dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

19 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego…

img

Ważny komunikat dla studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego

19 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju…

img

Przesunięcie terminu złożenia raportów

19 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje przesunięty termin złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych…

img

Informacja dotycząca opłat za studia oraz o możliwości wsparcia studentów

18 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 marca 2020 r. nastąpiło czasowe zawieszenie kształcenia w uczelniach…

img

Informacja dla rektorów w związku z ograniczeniem obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni

17 marca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni nadzorowanych przez MNiSW, na terenie całego kraju…

img

Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego ws. zagrożenia koronawirusem

15 marca 2020 r.

Materiał wideo, nagranie z 13.03.2020 roku.

Komunikat dotyczący funkcjonowania CINiB-y

14 marca 2020 r.

CINiBA oraz oddziały specjalistyczne BUŚ od 14.03.2020 roku do odwołania będą funkcjonować wyłącznie zdalnie w następujący sposób…

img

Kształcenie w czasie zagrożenia koronawirusem

13 marca 2020 r.

prorektor ds. kształcenia i studentów; pracownicy NA 

Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej. Zagrożenie koronawirusem pozbawiło nas możliwości odbywania codziennych zajęć dydaktycznych. Wiedza o powadze zagrożenia i mądra troska o nasze zdrowie wymagają powstrzymania się od kontaktów bezpośrednich. Nie znaczy to jednak, że kształcenie uniwersyteckie przestanie działać na czas epidemii…

img

Komunikat dot. pracowników będących nauczycielami akademickimi ws. działań w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

13 marca 2020 r.

w związku  z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 i związanymi z tym zaleceniami ograniczenia przemieszczania się oraz unikania dużych skupisk ludzkich oraz w nawiązaniu do zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informuję…

img

Komunikat dot. studentów ws. kontaktów z nauczycielami akademickimi i dziekanatami oraz organizacji dydaktyki w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

13 marca 2020 r.

w związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 i związanymi z tym zaleceniami ograniczenia przemieszczania się oraz unikania dużych skupisk ludzkich uprzejmie informuję…

img

Komunikat prorektora ds. finansów i rozwoju ws. SARS-CoV-2

12 marca 2020 r.

Zgodnie z zaleceniami MNiSW, uczelnie nie zostały zamknięte. Oznacza to, że działalność badawcza i funkcjonowanie administracji jest podtrzymane…

img

Informacja dot. komunikatu kanclerza UŚ z 11 marca oraz komunikatu prorektora ds. finansów i rozwoju z 12 marca

Informacja dotycząca komunikatu kanclerza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 11 marca 2020 roku oraz komunikatu prorektora ds. finansów i rozwoju z dnia 12.03.2020 roku…

img

Komunikat dot. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

11 marca 2020 r.

W związku z ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w terminie od 12 do 25 marca 2020 roku…

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Wyjaśnienie dotyczące wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji zagrożenia koronawirusem…

Odpowiedzi na pytania studentów – FAQ

11 marca 2020 r.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego w porozumieniu z Centrum Obsługi Studentów przygotowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania studentów…

Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych

10 marca 2020 r.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 Rektor Uniwersytetu Śląskiego zdecydował o zawieszeniu od dnia 11 marca 2020 roku (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych…

img

Komunikat nr 1 przewodniczącego zespołu ds. zarządzania kryzysowego w związku z COVID-19

6 marca 2020 r.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w Europie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendacje dla jednostek szkolnictwa wyższego i nauki. Treść rekomendacji jest dostępna na stronie: www.gov.pl/web/nauka

img

Komunikat rektora UŚ ws. sytuacji spowodowanej koronawirusem

28 lutego 2020 r.

W nawiązaniu do komunikatu z 26.02.2020 r. związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, uprzejmie informuję, że zaleca się aby pracownicy, studenci i doktoranci, którzy w ostatnich dniach wrócili z Chin, Korei Południowej, Włoch (w szczególności z regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu oraz innych krajów, które zostaną wyszczególnione w komunikatach Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl, ograniczyli aktywność edukacyjną i zawodową, od powrotu do Polski poprzez ewentualne zastosowanie procedury postępowania, o której mowa poniżej i pozostali w domu przez okres 14 dni kalendarzowych…

img

Komunikat dla studentów z zagranicy przebywających na UŚ w ramach studiów częściowych

28 lutego 2020 r.

Zgodnie z komunikatem Rektora z dnia 26.02.2020 uprzejmie informuję, że zaleca się, aby studenci, którzy przyjechali w ostatnich dniach z Chin, Korei Południowej, Włoch (w szczególności z regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu i innych krajów, które mogą zostaną wymienione w kolejnych komunikatach Głównego Inspektoratu Sanitarnego…

img

Komunikat dot. wyjazdów i przyjazdów w związku z sytuacją spowodowaną wirusem SARS-CoV-2

26 lutego 2020 r.

W związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów i przyjazdów z Chin, Korei Południowej, Włoch (w szczególności regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu…

img

Komunikat Rektora Uniwersytetu Śląskiego ws. zagrożenia koronawirusem

Podstawowe środki ochronne

Naukowcy z Instytutu Chemii UŚ produkują środek dezynfekujący na potrzeby uczelni

Dział Współpracy z Zagranicą:


Wydziałowi koordynatorzy mobilności (docx)

Procedura odwołania przyjazdu z zagranicy

Procedura odwołania wyjazdu zagranicznego

Kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą:

return to top