Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Komunikat dotyczący pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

11.03.2020 - 13:16 aktualizacja 12.03.2020 - 13:37
Redakcja: Marzena Ponicka

KOMUNIKAT

dotyczący pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku zaleca się co następuje:

  1. Ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.
  2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
  3. Kierownik jednostki administracji zobowiązany jest do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania podległych jednostek poprzez wyznaczenie pracowników w trybie pracy zdalnej w połączeniu z ewentualnymi dyżurami gwarantującymi ciągłość pracy jednostki (w tym dziekanaty).
  4. Kierownik jest zobowiązany przekazać informację o zasadach funkcjonowania zarządzanej przez niego jednostki do odpowiedniego Kanclerza.
  5. Kierowników zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z pracownikami wykonującymi pracę zdalną i jej nadzorowanie.
  6. W związku z możliwością wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19  uprzejmie informuję, że okoliczność tą może usprawiedliwiać nieobecność w pracy pracownika wychowującego dziecko do lat 8. W tym przypadku, zgodnie z § 3 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15. 05. 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwianie nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownik zobowiązany jest przesłać skan stosownego oświadczenia drogą mailową na adres dzial.kadr@us.edu.pl.

Druk do pobrania:

Oświadczenie KADRY (dodatkowa opieka)– druk wypełniony i podpisany (w formie skanu lub zdjęcia) proszę przesłać na adres dzial.kadr@us.edu.pl. Oryginał oświadczenia proszę podpiąć pod listę obecności.

Kontakt w sprawie druku oświadczenia – Dział Spraw Osobowych i Socjalnych

Natomiast, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownik może też przesłać drogą mailową wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na adres dzial.plac@us.edu.pl.

Druk do pobrania:

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 Żłobka, Klubu dziecięcego, Przedszkola lub Szkoły dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15. 05. 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwianie nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

 

Kanclerz

dr Agnieszka Skołucka

return to top