Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Szkolenia z języka angielskiego od podstaw

16.09.2020 - 12:08 aktualizacja 16.09.2020 - 12:09
Redakcja: OO, Sekcja Prasowa
Tagi: język angielski, szkolenie

Do 28 września 2020 roku trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z języka angielskiego od podstaw, które organizowane są w ramach projektu „UŚ accessible – ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców”.

Zajęcia adresowane są do pracowników administracyjnych UŚ (m.in. pracowników dziekanatów, pracowników administracji ogólnouczelnianej, pracowników domów studenckich UŚ) i będą realizowane zdalnie w formie interaktywnego wykładu, praktycznych ćwiczeń oraz dyskusji.

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy będą wiedzieli, jak udzielać podstawowych informacji w języku angielskim i instruować studentów.

W kursie przewidziano udział 50 osób (5 grup po 10 osób).

Każda grupa zrealizuje 30 godzin szkoleniowych. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu – łącznie 15 spotkań.
Godzina szkoleniowa oznacza godzinę „lekcyjną” – 45 minut.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
– posiadanie komputera, laptopa, smartfona, tabletu lub innego urządzenia z dostępem do internetu,
– posiadanie słuchawek z mikrofonem,
– zgoda bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu (wystarczy zgoda ustna).

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2020 roku.

Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: formularze.us.edu.pl.

Szczegółowe informacje oraz regulamin rekrutacji: dwz.us.edu.pl.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

return to top