Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Komunikat dotyczący Pracowniczego Programu Emerytalnego

25 listopada 2020 r Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych zmiany, wynikające z zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Aneksu nr 4 z 26 października 2020 r do umowy zakładowej z 25 sierpnia 2004 r Na podstawie
informacjewspólne
więcej

Nowości w dostępie do baz danych

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do testowania baz danych: Sage Knowledge (dostęp do ok 5 tys książek głównie z nauk humanistycznych i społecznych) oraz Sage Research Methods (publikacje na temat metod badawczych) Więcej informacji: https://wwwcinibaedupl/testy-i-nowosci/988163-sage-knowledge-i-sage-research-methods JoVE Peer Reviewed Scientific Methods – recenzowane czasopismo naukowe publikowane w formie filmów video; obecnie udostępnia
informacjeogólne
więcej

List Prorektora ds. nauki i finansów w sprawie ewaluacji

Szanowni Państwo, szybkimi krokami zbliża się ewaluacja wyników naukowych polskich uczelni To bardzo ważny sprawdzian dla naszego uniwersytetu, ale nie wyczerpuje on celów i wartości, jakim służy nasza praca naukowa Korzystając z możliwości, jakie daje Ustawa 20, podjęliśmy wspólnie pracę zaprojektowania nowoczesnej Uczelni, której docelowy kształt i sposób funkcjonowania pozwolą umacniać badawczą pozycję
informacjewspólne
return to top