Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza

10.03.2023 - 08:18 aktualizacja 10.03.2023 - 08:32
Redakcja: Marzena Ponicka

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza jest przyznawana polskiemu badaczowi, który w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody opublikował wyróżniającą się wysoką wartością naukową pracę z dziedziny historii prawa, historii ustroju, historii kultury lub historii najnowszej.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do 31 maja 2023 roku. Do wniosku powinien być dołączony oryginał lub kopia publikacji oraz jej wersja elektroniczna na pendrive. Publikacje wydane w języku obcym wymagają dołączenia tłumaczenia lub wyczerpującego streszczenia w języku polskim.

Wniosek o przyznanie Nagrody mogą złożyć:

  • rektorzy działających w Polsce uczelni wyższych w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • dyrektorzy Instytutu Historii, Instytutu Historii Nauki oraz Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
  • dyrektor Wydziału II Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności,
  • prezesi działających w Polsce towarzystw naukowych.

Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyznanie nagrody dostępne są na stronie:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/nagroda-marszalka-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-im-profesora-stanislawa-salmonowicza/

return to top