Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nowa Koncepcja Studiów z pozytywną opinią Senatu UŚ

18.05.2023 - 15:16 aktualizacja 31.05.2023 - 13:19
Redakcja: AJS

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego, które odbyło się 11 maja 2023 roku, poświęcono zagadnieniu procesu wprowadzania w życie programów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zgodnych z założeniami Nowej Koncepcji Studiów (NKS). Rektor UŚ prof. Ryszard Koziołek omówił jej założenia, przedstawił tryb konsultacji i wynik dyskusji oraz plan wdrożenia koncepcji.

Gotowość do wprowadzenia NKS w roku akademickim 2023/2024 wyrażona została w odniesieniu do 50 kierunków. Są to:

  • na Wydziale Humanistycznym – architektura informacji, doradztwo filozoficzne i coaching, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska, filologia włoska, filologia wschodniosłowiańska (aktualnie rosyjska), filozofia, historia sztuki, kognitywistyka, komunikacja promocyjna i kryzysowa, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, sztuka pisania, turystyka historyczna;
  • na Wydziale Nauk Przyrodniczych – aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi, biologia, biotechnologia, geografia, inżynieria zagrożeń środowiska, ochrona środowiska;
  • na Wydziale Nauk Społecznych – doradztwo polityczne i publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji;
  • na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych – biofizyka, chemia, fizyka (już podczas posiedzenia Senatu zgłoszone zostały dwa kolejne kierunki: inżynieria materiałowa; informatyka stosowana);
  • na Wydziale Teologicznym – nauki o rodzinie, teologia;
  • na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji – edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka w multimediach, pedagogika, pedagogika specjalna, etnologia i antropologia kulturowa, animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej.

Po dyskusji w wyniku głosowania Senat pozytywnie zaopiniował rozpoczęcie od roku akademickiego 2023/2024 procesu wdrażania programów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zgodnych z założeniami Nowej Koncepcji Studiów (za przyjęciem uchwały oddano 23 głosy, przeciw – 11, a 6 osób wstrzymało się od głosu). Wnioski o ustalenie programów studiów dostosowanych do założeń NKS kierować będą do Senatu dziekani po uzgodnieniu z dyrektorami kierunków studiów i radami dydaktycznymi. Materiał prezentujący założenia, konsultacje i sposób wdrażania Nowej Koncepcji Studiów dostępny jest w serwisie: aktyprawne.us.edu.pl oraz na stronie Nowej Koncepcji Studiów w zakładce: dokumenty do pobrania.

Zdjęcie budynku rektoratu UŚ Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego | fot. Julia Agnieszka Szymala

przyszłość kształcenia uniwersyteckiego

strona projektu:

return to top