Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

informacje NKS

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Zaprosić studenta do wyboru | Wywiad z rektorem UŚ prof. Ryszardem Koziołkiem

Rok akademicki 2023/2024 będzie na Uniwersytecie Śląskim okresem stopniowego wdrażania tzw. Nowej Koncepcji Studiów (NKS), w ramach której kształcenie kierunkowe zostanie wzbogacone o moduły z innych dyscyplin naukowych. O założeniach koncepcji, przygotowaniach do jej wdrożenia i związanych z tym wyzwaniach mówi prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Tomasz Grząślewicz: Wyniki badań wskazują, że...

Kategorie: informacje NKS
więcej

Nowa Koncepcja Studiów z pozytywną opinią Senatu UŚ

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego, które odbyło się 11 maja 2023 roku, poświęcono zagadnieniu procesu wprowadzania w życie programów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zgodnych z założeniami Nowej Koncepcji Studiów (NKS). Rektor UŚ prof. Ryszard Koziołek omówił jej założenia, przedstawił tryb konsultacji i wynik dyskusji oraz plan wdrożenia koncepcji. Gotowość do wprowadzenia NKS...

Kategorie: informacje NKS
więcej

Kształcenie do samoświadomości

Tekst z „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, kwiecień 2023 Uniwersytet to miejsce szczególne, a jego przyszłość ważna jest dla całej społeczności akademickiej. Dlatego w marcu we wszystkich kampusach naszej uczelni rozmawialiśmy o tym, jakie jest miejsce uniwersytetu w kontekście wyzwań współczesnego świata i nieuchronnych zmian czekających nas wszystkich, choćby ze względu na skokowo rozwijające się zastosowania sztucznej...

Kategorie: informacje NKS
więcej

Diagnoza oczekiwań interesariuszy na temat studiów

W ramach projektu Nowej Koncepcji Studiów (NKS) przeprowadzona została diagnoza oczekiwań wobec kształcenia na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Badaniem objęci zostali zarówno interesariusze wewnętrzni: studenci oraz studentki, nauczyciele oraz nauczycielki akademickie, jak i zewnętrzni: uczniowie oraz uczennice, nauczyciele oraz nauczycielki szkół ponadpodstawowych. W badaniu ankietowym uczestniczyli także respondenci z otoczenia społeczno-gospodarcze.  Na...

Kategorie: informacje NKS
więcej

Dlaczego potrzeba nam nowej koncepcji studiów uniwersyteckich?

Tekst z „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, marzec 2023 Od początku obecnej kadencji – w powiększającym się stale gronie naukowców i naukowczyń, pracowników i pracowniczek naszego uniwersytetu – staramy się przemyśleć i przygotować projekt systemowej zmiany koncepcji kształcenia w naszej uczelni. Zanim końcowy wynik tych prac przedstawimy społeczności uniwersytetu, chcę omówić krótko powody, dla których podjęliśmy się...

Kategorie: informacje NKS
więcej

Aktualizacja informacji na stronie Nowej Koncepcji Studiów

Strona internetowa Nowej Koncepcji Studiów została wzbogacona o szereg nowych, istotnych informacji dotyczących zarówno raportów w zakresie diagnozy kształcenia uniwersyteckiego, jak i materiałów prezentujących postęp prac nad koncepcją studiów w Uniwersytecie Śląskim. Wśród nich wymienić można: harmonogram dotychczasowych prac – w wersji graficznej oraz tekstowej, plan spotkań władz rektorskich z przedstawicielkami i przedstawicielami społeczności Uniwersytetu...

Kategorie: informacje NKS
więcej

Nowa Koncepcja Studiów | Zaproszenie na spotkania

Zapraszamy nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji związanych z procesem dydaktycznym i obsługą toku studiów na spotkania z rektorem UŚ prof. Ryszardem Koziołkiem i prorektor ds. studentów i kształcenia dr Katarzyną Tryndą, prof. UŚ. Spotkania poświęcone Nowej Koncepcji Studiów odbędą się na każdym wydziale, zgodnie z harmonogramem: 15 marca (środa) o godz. 13.00 na Wydziale Humanistycznym;...

Kategorie: informacje NKS
więcej

Informacja o uruchomieniu adresu e-mail

Szanowni Państwo, członkinie i członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, zachęcamy do zadawania pytań dotyczących Nowej Koncepcji Studiów oraz do rozmowy o przyszłości i rozwoju naszej uczelni. Prosimy o przesyłanie pytań na adres e-mail: nks@us.edu.pl. Dołożymy wszelkich starań, żeby odpowiedzi były udzielane jak najszybciej. Fot. Avel Chuklanov, Unsplash przyszłość kształcenia uniwersyteckiego strona projektu: Nowa Koncepcja Studiów

Kategorie: informacje NKS
return to top