Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komunikat Rektora | w sprawie uczestnictwa pracowników i studentów w Śląskim Festiwalu Nauki

27.10.2023 - 13:06 aktualizacja 27.10.2023 - 13:06
Redakcja: Marzena Ponicka

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 16.10.2023 r.
w sprawie uczestnictwa pracowników i studentów
w Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE
w dniach 9 – 11 grudnia 2023 r.

W związku z organizacją Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, który odbędzie się w dniach 9 – 11 grudnia 2023 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, proszę o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych pracowników i studentów aktywnie uczestniczących w Festiwalu.

Jednocześnie zwracam się do Państwa Dziekanów z uprzejmą prośbą o umożliwienie wszystkim pracownikom i studentom czynnego udziału w Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE i możliwość odrobienia tych zajęć dydaktycznych przewidzianych w harmonogramie zajęć w dniach 9 – 11 grudnia br. w formie zajęć zdalnych asynchronicznych. Można również zaprosić studentów do udziału w aktywnościach dostępnych na Festiwalu.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE to jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w Polsce i Europie, które połączono z oficjalnym rozpoczęciem obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.
Bardzo zależy nam na zaangażowaniu całej społeczności akademickiej, zarówno pracowników, jak i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, poprzez udział w pokazach, eksperymentach, prezentacjach, wykładach i rozmowach.

 

Z up. Rektora
Prorektor ds. kształcenia i studentów
Dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ

 

Proszę o przekazanie powyższej treści komunikatu do widomości studentów i nauczycieli akademickich w sposób zwyczajowo przyjęty.

img
return to top