Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nabór do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach

29.11.2023 - 12:27 aktualizacja 29.11.2023 - 14:56
Redakcja: Marzena Ponicka
Trwa nabór do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach. Nabór będzie prowadzony do dnia 08.12.2023 r. Do zadań komisji należy ocena projektowanych doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, członkowie lokalnych komisji są powoływani spośród kandydatów:

1) posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu, inżynierii biomedycznej, rolnictwa i ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, weterynarii, zootechniki i rybactwa, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych lub nauk o Ziemi i środowisku oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;

2) posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra i dorobek naukowy lub zawodowy z zakresu filozofii, etyki lub prawa, w szczególności związany z etycznymi lub prawnymi aspektami wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;

3) przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

img
return to top