Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zalecenia prorektora ds. kształcenia i studentów UŚ

Szanowni Państwo,

w związku  z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 i związanymi z tym zaleceniami ograniczenia przemieszczania się oraz unikania dużych skupisk ludzkich oraz w nawiązaniu do zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że:

  1. zaleciłem studentom, aby kontaktowali się z Państwem za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej, a jedynie w sytuacjach absolutnie koniecznych prosili o bezpośrednie spotkania. Dlatego bardzo proszę o regularne odbieranie maili kierowanych na skrzynki w domenie @us.edu.pl.
  2. nauczyciele akademiccy mają możliwość kontaktu ze studentami za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOSweb (zakładka „Mój USOSweb”->USOSMAIL). Prosimy, aby pozostawać ze studentami w systematycznym kontakcie elektronicznym. Zalecamy odbywanie także w ten sposób konsultacji i dyżurów. Jeśli zachodzi konieczność spotkania bezpośredniego, prosimy o zachowanie należytych środków ostrożności.
  3. semestr zimowy zostanie rozliczony na podstawie ocen wpisanych studentom do systemu USOSweb. Należy więc jak najszybciej uzupełnić brakujące oceny. Prosimy o powstrzymanie się z wpisywaniem ocen do indeksów (po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć ustalimy jak rozwiązać tę kwestię).
  4. studentom, którzy w ostatnich dniach sesji nie będą mogli stawić się na zaliczenie lub egzamin w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, będą przywracane terminy zaliczenia/egzaminu po zakończeniu tego okresu.
  5. studenci, którzy z innych powodów nie zdążą do czasu zakończenia sesji poprawkowej zdobyć wymaganych zaliczeń lub egzaminów, a nie zwrócili się jeszcze o przedłużenie sesji, będą mogli to zrobić po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych i wtedy uzyskać niezbędne oceny.
  6. obrony prac dyplomowych odbywają się na zasadach określonych przez dziekanów.
  7. przewidujemy, że możliwie jak największa część zajęć semestru letniego prowadzona będzie zdalnie do zakończenia okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Szczegółowe informacje w tym zakresie otrzymacie Państwo odrębnie.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Ryszard Koziołek

prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytet Śląski w Katowicach

return to top