Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wsparcie dla pracowników w UŚ

Pakiet korzyści i narzędzi wsparcia dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach systematycznie podejmuje działania na rzecz budowy stabilnego i wspierającego miejsca pracy.

Uczelnia oferuje pracownikom szereg rozwiązań, w postaci dodatkowych korzyści, świadczeń i różnych rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie dobrostanu kadry. Ich dostępność i zakres mogą się różnić, w zależności od warunków, jakie należy spełnić, by móc skorzystać z danej możliwości.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych opcji znajdują się w załączonej broszurze.

img

Pomoc dla pracowników w ramach przeciwdziałania mobbingowi

W celu wspierania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami uczelni opartych na wzajemnym szacunku i równości wobec prawa wprowadzona została „Polityka antymobbingowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” zmierzająca do zapobiegania powstania przypadków mobbingu w miejscu pracy oraz określająca tryb postępowania antymobbingowego.

przeciwdziałanie mobbingowi | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

img

Poradniki dla pracowników w UŚ

Przygotowane materiały zawierają szczegółowe informacje o wsparciu dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

img

Uniwersytet równych szans

Przygotowana strona internetowa zawiera informacje między innymi o wsparciu dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w zakresie problemów pojawiających się w relacjach pracowniczych.

img
return to top