Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wsparcie dla pracowników w UŚ

Indywidualne konsultacje ze specjalistami

W ramach działań podejmowanych przez Centrum wsparcia z zakresu dostępności powstałego w związku z realizacją projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” zapraszamy pracowników Uczelni do korzystania z poradnictwa specjalistycznego realizowanego w formie zdalnej.

Do dyspozycji pracowników Uczelni będą następujący specjaliści:

  • Psycholog
  • Psychoterapeuta
  • Psychiatra
  • Specjalista w obszarze spektrum autyzmu
  • Neurodydaktyk
  • Mediator
  • Tyflopedagog
  • Surdopedagog
  • Facylitator

Konsultacje są całkowicie poufne i  bezpłatne.

img
Konsultacje mają na celu wsparcie pracowników Uczelni w zrozumieniu zachowań, poznaniu właściwych metod komunikacji i przyjmowaniu stosownych postaw w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami emocjonalnymi i społecznymi, a także w dostosowaniu procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami, osób przejawiających zaburzenia zdrowia psychicznego, a zwłaszcza osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub z zaburzeniami psychicznymi (os. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dysfunkcjami emocjonalnymi i społecznymi).

Konsultacje realizowane będą w formie zdalnej – emailowej bądź videokonferencji. Możliwe jest skorzystanie z grupowego spotkania pracowników ze specjalistą.

W celu zgłoszenia chęci skorzystania z konsultacji prosimy o kontakt na adres: centrumduo@us.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy o podanie nazwy specjalisty, z którym chcieliby się Państwo skonsultować, natomiast w treści wiadomości prosimy o wskazanie nazwiska osoby/osób, które będą korzystać z konsultacji oraz jej preferowanej formy.

Pakiet korzyści i narzędzi wsparcia dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach systematycznie podejmuje działania na rzecz budowy stabilnego i wspierającego miejsca pracy.

Uczelnia oferuje pracownikom szereg rozwiązań, w postaci dodatkowych korzyści, świadczeń i różnych rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie dobrostanu kadry. Ich dostępność i zakres mogą się różnić, w zależności od warunków, jakie należy spełnić, by móc skorzystać z danej możliwości.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych opcji znajdują się w załączonej broszurze.

img

Pomoc dla pracowników w ramach przeciwdziałania mobbingowi

W celu wspierania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami uczelni opartych na wzajemnym szacunku i równości wobec prawa wprowadzona została „Polityka antymobbingowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” zmierzająca do zapobiegania powstania przypadków mobbingu w miejscu pracy oraz określająca tryb postępowania antymobbingowego.

przeciwdziałanie mobbingowi | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

img

Poradniki dla pracowników w UŚ

Przygotowane materiały zawierają szczegółowe informacje o wsparciu dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

img

Uniwersytet równych szans

Przygotowana strona internetowa zawiera informacje między innymi o wsparciu dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w zakresie problemów pojawiających się w relacjach pracowniczych.

img
return to top