Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

UŚ 2.0 – komunikaty i interpretacje

  • Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczący zwołania posiedzenia Senatu UŚ w sprawie wyrażenia opinii o osobach, które uprawnione podmioty zamierzają wskazać jako kandydatów na rektora:
  • Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie funkcjonowania centrów badawczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:
  • Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wykazu osób, które zostały powołane do pełnienia funkcji kierowniczych oraz weszły w skład organów i ciał kolegialnych zgodnie z § 217 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top