Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • SPINUS Sp. z o.o.,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.
 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.
 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
 • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
 • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
 • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem.
 1. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. W ramach projektu możliwe będzie finansowanie prac przedwdrożeniowych dla zgłoszonych i wybranych w procedurze konkursowej przedsięwzięć. Finansowaniem objąć można np. analizy potencjału rynkowego, analizy gotowości wdrożeniowej, wyceny praw własności przemysłowej, analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych,  badania stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac, analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem, dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wyników prac B+R do potrzeb zainteresowanego nabywcy.
 2. Działalność Brokerów Technologii/Innowacji pełniących rolę pośredników, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a  otoczeniem gospodarczym, w tym m.in. powołanie multidyscyplinarnych zespołów badawczo-rozwojowych w celu inkubacji projektów o charakterze wdrożeniowym i prowadzenie spotkań sieciujących łączących środowisko akademickie z gospodarczym.

Termin realizacji projektu: lipiec 2020-grudzień 2022

 

AKTUALNOŚCI

KONTAKT:

mgr inż. Maria Kwarcińska
Kierownik Projektu
e-mail: maria.kwarcinska@us.edu.pl
tel. 32 359 23 36
kom. 506 232 688
ul. Bankowa 12 (Rektorat p. 153, II piętro)
40-007 Katowice

mgr Dorian Zakrzewski – broker innowacji/technologii
e-mail: dorian.zakrzewski@us.edu.pl
tel. 32 359 20 81
kom. 725 992 738
ul. Bankowa 12 (Rektorat p. 152, II piętro)
40-007 Katowice

Obszar wsparcia: biotechnologia, ochrona środowiska, ekotoksykologia, chemia, substancje ropopochodne, wsparcie realizacji prac przedwdrożeniowych, transfer technologii.

mgr inż. Michał Fafiński – broker innowacji/technologii
e-mail: michal.fafinski@us.edu.pl
tel. 32 359 23 44
ul. Bankowa 12 (Rektorat p. 159, II piętro)
40-007 Katowice

Obszar wsparcia: ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, czyste technologie w energetyce i budownictwie, wykonywanie ofert technicznych w zakresie komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych, przygotowanie strategii komercjalizacji własności intelektualnej, upowszechnianie wyników badań naukowych wśród przedsiebiorców.

mgr inż. Paulina Cyganik – broker innowacji/technologii
e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl
tel. 32 359 15 21
ul. Bankowa 12 (Rektorat p. 152, II piętro)
40-007 Katowice

Obszar wsparcia: inżynieria biomedyczna, medycyna, biomaterały, implantologia, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, komputerowo wspomagane projektowanie, transfer technologii.

KONSORCJANCI:

SPIN-US sp. z o.o.
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 032 359 20 79

e-mail: spin@us.edu.pl

Przemysław Ziemski – Broker technologii
e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
tel. 32 359 20 79
kom. 577 000 296
ul. Bankowa 12 (Rektorat p. 147, II piętro)
40-007 Katowice

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 48 41 349 72 83
tel.: 48 41 349 73 34

e-mail: diitt@ujk.edu.pl

Izabela Zielińska – specjalista ds. komercjalizacji
e-mail: izabela.zielinska@ujk.edu.pl
tel. 41 349 70 81
ul. Żeromskiego 5, pok. 107
25-369 Kielce

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top