Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

I seminarium nt. nowej koncepcji studiów | prof. Ryszard Koziołek

02.04.2022 - 14:22 aktualizacja 24.07.2022 - 17:52
Redakcja: AJS
Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / fot. Julia Agnieszka Szymala, Centrum Komunikacji Medialnej UŚ

Pierwsze seminarium pt. „Dwujęzyczność uniwersytetu. Genealogia kryzysu kształcenia kierunkowego. Propozycja wyjściowa, organizowane w ramach cyklu spotkań dotyczących przygotowania i wdrożenia nowej koncepcji studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, odbyło się 20 stycznia 2022 roku. Prelekcję wygłosił rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

przyszłość kształcenia uniwersyteckiego

odwiedź stronę projektu:

Prelegent

Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | fot. Julia Agnieszka Szymala

Prof. Ryszard Koziołek

Literaturoznawca, eseista, rektor Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2020–2024.

Uznany nauczyciel akademicki, badacz, inicjator licznych przedsięwzięć, zarówno popularnonaukowych – na przykład Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, jak i z zakresu kształcenia – opracowanie i wdrożenie unikatowej w Polsce formy indywidualnych studiów międzyobszarowych pozwalającej studentom na indywidualną i interdyscyplinarną realizację ścieżek edukacji w oparciu o wszystkie programy studiów dostępne na Uniwersytecie Śląskim.

Prof. Ryszard Koziołek jest także laureatem licznych nagród – w 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Eseistyka” za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”, w 2016 roku jego książka „Dobrze się myśli literaturą” została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim, a rok później odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Zasiadał również w jury czterech kolejnych edycji Nagrody Literackiej Nike, a w 2015 roku pełnił obowiązki przewodniczącego tego gremium.

Materiał wideo z seminarium

Odtwórz wideo:

Opis spotkania

W ramach seminarium postawiono i wspólnie przemyślano pytania:

  • czym powinno być kształcenie uniwersyteckie dziś, czyli w przyszłości, która da się objąć naszą odpowiedzialną refleksją i działaniem?
  • czym powinno być w swojej treści i funkcji oraz jakie metody sprzyjają temu, aby WSZYSTKIE strony procesu edukacji – studenci, nauczyciele, wspólnoty, do których należą, pracodawcy – odniosły z niego większą korzyść?

Przez „kształcenie uniwersyteckie” chcemy rozumieć przemyślany wpływ, jaki złożony i rozległy system nauki akademickiej oraz oparta na nim bogata oferta kształcenia w Uniwersytecie wywierać może na kierunkowe efekty uczenia się, czyniąc kierunkowe kształcenie uniwersyteckie unikatowym i efektywniejszym dla absolwentów w ich pracy i życiu.

Pytania te zadajemy sobie w konkretnym kontekście prac nad projektem studiów licencjackich, którego dwa podstawowe fundamenty to:

  1. systemowe i celowe powiązanie kształcenia kierunkowego z uniwersyteckim kształceniem interdyscyplinarnym oraz
  2. istotne upodmiotowienie studenta w zakresie tworzenia przez niego indywidualnego programu studiów.

Odwiedź stronę projektu:

return to top