Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Infrastruktura badawczo-dydaktyczno-artystyczna

Infrastruktura badawczo-dydaktyczno-artystyczna (infrastruktura BDA lub IBDA) to wszystkie elementy techniczne, w tym rzeczy ruchome i nieruchome, przeznaczone do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz prowadzenia procesu artystycznego, które mogą zostać również wykorzystane do prowadzenia dydaktyki, zakwalifikowane, jako środki trwałe i ujęte w odpowiedniej ewidencji środków trwałych.

W ramach Uniwersytetu powołano struktury organizacyjne dedykowane do koordynowania spraw w zakresie utrzymania i rozwoju IBDA:

  • Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (BIBDA) w administracji centralnej
  • Biura ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (Biura IBDA) na wydziałach

wspierane przez Radę Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (RIBDA)

Schemat organizacyjny struktur związanych z IBDA (wersja graficzna)

Kontakt Kontakt

Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej:

tel. 32 359 22 85; email: bibda@us.edu.pl, pok. 3.31

 

Pracownicy:

return to top