Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Infrastruktura badawczo-dydaktyczno-artystyczna

Infrastruktura badawczo-dydaktyczno-artystyczna (infrastruktura BDA lub IBDA) to wszystkie elementy techniczne, w tym rzeczy ruchome i nieruchome, przeznaczone do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz prowadzenia procesu artystycznego, które mogą zostać również wykorzystane do prowadzenia dydaktyki, zakwalifikowane, jako środki trwałe i ujęte w odpowiedniej ewidencji środków trwałych.

W ramach Uniwersytetu powołano struktury organizacyjne dedykowane do koordynowania spraw w zakresie utrzymania i rozwoju IBDA:

  • Zespół Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (ZIBDA) w administracji centralnej
  • Biura ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (Biura IBDA) na wydziałach

wspierane przez Radę Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (RIBDA)

Schemat organizacyjny struktur związanych z IBDA (wersja graficzna)

Kontakt Kontakt
return to top