Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Infrastruktura badawczo-dydaktyczno-artystyczna

Infrastruktura badawczo-dydaktyczno-artystyczna (infrastruktura BDA lub IBDA) to wszystkie elementy techniczne, w tym rzeczy ruchome i nieruchome, przeznaczone do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz prowadzenia procesu artystycznego, które mogą zostać również wykorzystane do prowadzenia dydaktyki, zakwalifikowane, jako środki trwałe i ujęte w odpowiedniej ewidencji środków trwałych.

W ramach Uniwersytetu powołano struktury organizacyjne dedykowane do koordynowania spraw w zakresie utrzymania i rozwoju IBDA:

 • Zespół Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (ZIBDA) w administracji centralnej
 • Biura ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (Biura IBDA) na wydziałach

wspierane przez Radę Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej (RIBDA)

Schemat organizacyjny struktur związanych z IBDA (wersja graficzna)

Kontakt Kontakt

Dział Nauki jest jednostką integrującą działania w zakresie strategii naukowej Uniwersytetu. Wspieramy rozwój naukowy nauczycieli akademickich, koordynujemy sprawy związane z ewaluacją jakości działalności naukowej, realizacją programów projakościowych, zarządzaniem infrastrukturą badawczo-dydaktyczno-artystyczną, widzialnością naukową Uniwersytetu oraz innymi działaniami z obszaru wspierania badań naukowych. Zapraszamy do kontaktu.

 

Dział Nauki

Kierownik Działu Nauki: dr Dawid Matuszek

e-mail: dawid.matuszek@us.edu.pl

tel. 502 658 253

 

Informacje na temat programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, ewaluacji działalności naukowej, programów projakościowych, konferencji naukowych:

Biuro Inicjatyw Strategicznych i Ewaluacji

 • dr inż. Weronika Wolany (IDB): weronika.wolany@us.edu.pl (IDB), tel. 502 681 653
 • Jolanta Szade (ewaluacja): jolanta.szade@us.edu.pl, tel. 506 394 621
 • dr Agnieszka Kotwica (program projakościowy): agnieszka.kotwica@us.edu.pl
 • Patrycja Kierlik (konferencje): patrycja.kierlik@us.edu.pl

 

Informacje dotyczące obsługi nagród, urlopów naukowych, nadawania stopni i tytułów naukowych:

Biuro Doskonałości Naukowej 

 • Halina Sztuka (kierownik biura): halina.sztuka@us.edu.pl, tel. 506 462 997
 • Joanna Barańska: joanna.barańska@us.edu.pl
 • Kamil Pakuła: kamil.pakula@us.edu.pl
 • Paulina Parzoch: paulina.parzoch@us.eu.pl

 

Informacje dotyczące obsługi procesów związanych z infrastrukturalnymi zasobami badawczymi:

Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej

 • dr inż. Marcin Libera (kierownik biura): marcin.libera@us.edu.pl, tel. 572 334 816
 • dr Stella Hensel-Bielówka: stella.hensel-bielowka@us.edu.pl
return to top