Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” jest tworzony dla pracowników uczelni, a także dla byłych pracowników będących emerytami lub rencistami.

Dla emerytów i rencistów tworzy się odpis na Fundusz na jednego byłego pracownika w wysokości 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie rozmaitych świadczeń socjalnych. Emeryci i renciści mogą korzystać z następującego zakresu:
– świadczenia wczasowo – wypoczynkowe,
– świadczenia pomocy rzeczowej i finansowej,
– dofinansowania do działalności kulturalno – rekreacyjnej, turystycznej oraz imprez okolicznościowych,
– pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Odpłatność za korzystanie z Ośrodka Uczeni: Zarządzenie nr 99/2020 Rektora UŚ

Druki socjalne dla emerytów i rencistów Druki socjalne dla emerytów i rencistów

Druki wniosków sprawy socjalne

Komunikat dotyczący ŚWIADCZENIA WCZASOWO – WYPOCZYNKOWEGO Komunikat dotyczący ŚWIADCZENIA WCZASOWO – WYPOCZYNKOWEGO

Komunikat dotyczący ŚWIADCZENIA WCZASOWO – WYPOCZYNKOWEGO

Komunikat dotyczący zamknięcia kasy UŚ Komunikat dotyczący zamknięcia kasy UŚ

Dział Spraw Osobowych i Socjalnych informuje wszystkich świadczeniobiorców, iż w związku z zamknięciem kasy Uniwersytetu Śląskiego nie ma już możliwości dokonywania wypłat i wpłat w formie gotówkowej. W szczególności pożyczkobiorcy, których raty pożyczki nie są potrącane z wynagrodzenia lub w przypadku indywidulanych spłat, muszą dokonać wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS:

nr konta: 08 1050 1214 1000 0007 0000 7933

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

nr telef.  32/359 15 15

Kontakt Kontakt

DZIAŁ SPRAW OSOBOWYCH I SOCJALNYCH
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Zespół ds. Socjalnych

Pokój nr 0.22

tel. 32/359 15 15

return to top