Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

V seminarium nt. nowej koncepcji studiów | dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

28.04.2022 - 10:09 aktualizacja 24.07.2022 - 17:49
Redakcja: AJS
Dr hab Anna Machnikowska, prof UG

Piąte seminarium dotyczące nowej koncepcji studiów odbyło się 27 kwietnia 2022 roku. Podczas spotkania wykład wygłosiła dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG pt. „Akademickie i korporacyjne fundamenty kształcenia prawników”.

przyszłość kształcenia uniwersyteckiego

odwiedź stronę projektu:

Prelegent

Materiał wideo z seminarium

Odtwórz wideo:

Opis spotkania

„Akademickie i korporacyjne kształcenie prawników”

Teza

Kumulacja istotnych zmian w stosunkach gospodarczych, politycznych i społecznych skutkuje koniecznością pilnej reakcji w sferze kształcenia prawników, począwszy od programów studiów, poprzez aplikacje, kończąc na szkoleniach dla prawników wykonujących zawody zaufania publicznego a także sędziów i prokuratorów. Nieprawidłowa reakcja w tej sferze na zmiany spowoduje znaczące osłabienie roli prawa.

Hipotezy

 1. Dotychczas ewolucyjnie oddziałujące na system prawa, różnorodne przeobrażenia w otoczeniu systemu prawa, w latach 2022–2030 ze względu na ich treść i wzajemne powiązania, przekształcą rewolucyjnie lub wprowadzą podstawy takiego przekształcenia w niektórych kluczowych sferach regulowanych dotychczas przez prawo, podporządkowując je treściom nierozpoznanym jeszcze w pełni przez prawo;
 2. Część treści programowych akademickiego i korporacyjnego kształcenia prawników nie jest kompatybilna z charakterem modyfikacji następujących w otoczeniu prawa i z udziałem prawa, a kwestia ta nie stała się przedmiotem zainteresowania większości kadry dydaktycznej;
 3. Pasywność społeczności prawników zwiększa wymiernie ryzyko wprowadzenia rozwiązań, ograniczających funkcjonowanie zasad prawa w państwie prawa (zarówno tradycyjnych jak i nowych zasad – jeżeli powstaną);
 4. Spóźniona i fragmentaryczna reakcja łączy się w Polsce m.in. z:
  1. mającym cechy przejściowe – stanem krajowej gospodarki nie wymuszającym u większości prawników pozyskania nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji;
  2. mającym cechy trwałe – niskim stopniem aktywności obywateli, w tym prawników na rzecz obrony swoich praw, a także pełnienia przez prawo funkcji kreacyjnych;
  3. rozproszoną i zawężoną reakcją doktryny na nową interpretację obowiązującego prawa i jej przyczyny, w tym odmawiającą sądom pozycji władzy równej pozostałym dwóm władzom, a korporacjom prawniczym – samodzielności, a także obniżającą sprawność wymiaru sprawiedliwości zastępowaną sformalizowaniem postępowania sądowego w sposób ograniczający prawo do sądu:
  4. niższą niż zakładano potrzebą konkurowania jakością kształcenia wydziałów prawa uczelni akademickich z innymi wydziałami oraz z innymi uczelniami; analogicznie sytuacja przedstawia się w poszczególnych ośrodkach kształcenia aplikantów:
  5. cząstkową dyskusją środowisk akademickich i korporacji prawniczych na temat skutecznych metod kształcenia prawników oraz roli etyki prawniczej w owym kształceniu,
  6. minimalnym zaangażowaniem wykorzystania w dydaktyce na studiach prawniczych i na aplikacjach prawniczych całego potencjału uczelni akademickich, począwszy od badań naukowych prowadzonych na uczelniach oraz kształcenia interdyscyplinarnego;
 5. Sporem o fundamentalną treść i hierarchię wartości między częścią środowisk prawniczych, a organami władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, skutkującym m.in. brakiem współpracy przy nowelizacjach podstawowych aktów prawnych oraz stanem niewiedzy na temat uzasadnienia, a w konsekwencji  niemożności podjęcia dyskusji o niektórych projektach ustaw, w tym o kształceniu prawników – np. projekt Akademii Kopernikańskiej.
 6. W Polsce funkcjonuje wiele wysokiej jakości przedsięwzięć wspierających kształcenia prawników, lecz wiedza o tym nie jest powszechna.

Anna Machnikowska, Uniwersytet Gdański

Odwiedź stronę projektu:

return to top