Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

V edycja Konkursu o Nagrodę Naukową im. Prof. Walthera Hermana Nernsta

27.02.2023 - 12:30 aktualizacja 27.02.2023 - 12:30
Redakcja: Marzena Ponicka
Nagroda im. Prof. W. H. Nernsta ustanowiona została wspólnie przez Instytut Energetyki i Politechnikę Warszawską. Nagrody są indywidualnymi wyróżnieniami przyznawanymi za znaczące osiągnięcia naukowe, techniczne i praktyczne związane z procesami elektrochemicznymi (elektrolizery/ogniwa paliwowe). Nagrody przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce, którzy nie przekroczyli 50 roku życia, aby wyróżnić badaczy, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój technologii wodorowych.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie do dnia 31.03.2023 dokumentacji wniosku na adres email: nernst@ien.com.pl. Zgłoszenia przesłane po terminie oraz zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ien.com.pl/nernst

img
return to top