Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spotkania informacyjne | przepisy kancelaryjno-archiwalne

25.01.2024 - 09:12 aktualizacja 25.01.2024 - 10:11
Redakcja: Marzena Ponicka

Planowana data wydarzenia
  • 07.02.2024 r.
  • 03.04.2024 r.
  • 05.06.2024 r.
  • 02.10.2024 r.
  • 04.12.2024r.

(w środę, co drugi miesiąc)

Forma szkolenia online w aplikacji MS Teams
Godziny 8:30 – 12:00
Uczestnicy szkolenia kadra uczelni
Kategoria tematyczna szkolenia/spotkania informacyjne

 

UWAGA! szkolenia odbywają się w środę 

img
Archiwum Uniwersytetu Śląskiego i Kancelaria Ogólna organizują spotkania informacyjne z zakresu przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Spotkania kierowane są przede wszystkim do nowo zatrudnionych pracowników, ale również jako przypominające do wszystkich pracowników Uczelni wytwarzających i przechowujących dokumentację.

Tematyka spotkań dotyczy stosowania obowiązujących normatywów:

  • Instrukcji kancelaryjnej,
  • Jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  • Instrukcji archiwalnej.

Omówione zostaną reguły postępowania z dokumentacją, w tym jej klasyfikacji i tworzenia spisów spraw oraz archiwizacji, zasady jej udostępniania i brakowania.

Spotkania będą odbywały się w formie zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

return to top