Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

I. Instrukcje dotyczące pierwszej pomocy:
● Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
● Instrukcja udzielania I-szej pomocy – stany naglące,
● Instrukcja udzielania I-szej pomocy – postępowanie z osobą nieprzytomną,
● Instrukcja udzielania I-szej pomocy – oparzenia,
● Instrukcja udzielania I-szej pomocy – zatrucia,
● Instrukcja postępowania w przypadkach oparzenia kwasem lub ługiem,
● Ratowanie osób porażonych prądem,
II. Instrukcje dotyczące substancji niebezpiecznych:
● Instrukcja BHP przy składowaniu, przechowywaniu i transporcie materiałów
i substancji niebezpiecznych,
● Instrukcja bezpiecznej pracy w laboratoriach chemicznych Uniwersytetu Śląskiego,
● Instrukcja postępowania przy pracach neutralizacyjnych oraz gromadzenie odpadów,
● Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie chemicznym,
● Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac w laboratorium chemicznym,
● Instrukcja BHP przy stosowaniu substancji zawierających czynniki rakotwórcze,
● Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnym,
● Instrukcja postępowania przy pracach z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.
III. Instrukcje z zakresu ochrony ppoż.:
● Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych
wybuchem,
● Wskazania w zakresie ewakuacji osób dla mieszkańców Domów Studenta i Hoteli
Akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
IV. Instrukcje dotyczące stanowisk biurowych:
● Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki,
● Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki,
● Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów (krajarki)
V. Pozostałe instrukcje:
● Instrukcja obsługi autoklawu ASV,
● Ogólna instrukcja BHP dla warsztatów samochodowych,
● Instrukcja BHP dla obsługi akumulatorowni,
● Instrukcja BHP przy ręcznym przenoszeniu ciężarów,

● Instrukcja BHP przy używaniu narzędzi ręcznych,
● Instrukcja BHP dla ustawiających rusztowania,
● Instrukcja BHP dla montera urządzeń i aparatury na wysokości,
● Instrukcja BHP dla pracownika korzystającego z butli z gazami przemysłowymi
( technicznymi),
● Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich,
● Instrukcja BHP przy obsłudze obrabiarki do drewna,
● Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek,
● Instrukcja BHP dla spawacza gazowego,
● Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego,
● Instrukcja BHP na stanowisku spawacza,
● Instrukcja BHP na stanowisku tokarza obróbki metali,
● Instrukcja BHP na stanowisku szlifierza,
● Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza,
● Instrukcja BHP dla obsługi ręcznej szlifierki,
● Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej do drewna,
● Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do obróbki metali,
● Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki – wyrówniarki,
● Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej do drewna,
● Instrukcja BHP przy obsłudze piły taśmowej,
● Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej do drewna,
● Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki,
● Instrukcja BHP dla obsługi pił taśmowych, ramowych i tarczowych do cięcia metali,
● Instrukcja BHP nożyc mechanicznych do blachy,
● Instrukcja BHP obsługi gilotyny IDEAL 4700 U.

return to top