Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Zarządzenie Rektora | Regulamin Konkursu „WIDZIALNOŚĆ CENTRÓW BADAWCZYCH | W MIEŚCIE NAUKI”

Na stronie internetowej Uniwersytetu zamieszczone zostało zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu  „WIDZIALNOŚĆ CENTRÓW BADAWCZYCH | W MIEŚCIE NAUKI” dla centrów badawczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na dofinansowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dostępne pod adresem: Zarządzenie Rektora nr 46/2024 (us.edu.pl)

więcej

Komunikat | zmiana firmy ochraniającej obiekty UŚ

W wyniku postępowania przetargowego od 8 kwietnia 2024 r. w kampusie katowickim zmieni się firma ochraniająca obiekty. Nowym usługodawcą jest konsorcjum firm IMPEL. Prosimy o wyrozumiałość w pierwszych dniach i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Działu Spraw Obronnych i Ochrony oraz Zastępcy kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem. W pozostałych kampusach usługi ochrony mienia nadal będzie...

więcej

Zarządzenie Rektora | Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

W uniwersyteckim serwisie https://aktyprawne.us.edu.pl/ zostało zamieszczone Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ubiegania się i udzielania  zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”, dostępne pod adresem: https://aktyprawne.us.edu.pl/d/7227/5/

więcej

Zarządzenie 37/2024 Rektora UŚ | Regulamin programu „Popularyzacja nauki” | dofinansowanie działań

W uniwersyteckim serwisie https://aktyprawne.us.edu.pl/ zostało zamieszczone zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu „Popularyzacja nauki” na dofinansowanie działań upowszechniających i popularyzujących naukę w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dostępne pod adresem: https://aktyprawne.us.edu.pl/d/7225/6/.

return to top