Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa azotu ciekłego

Dział Logistyki informuje, iż w dniu 11.02.2022 r. została zawarta umowa nr. DZP.381.001.2022.DWK obejmująca dostawy azotu ciekłego do zbiorników stacjonarnych zlokalizowanych w Uniwersytecie Śląskim oraz najem zbiornika na azot ciekły (dla Instytutu Chemii), obowiązująca od 27.03.2022 do 26.03.2023 r. lub do wyczerpania wartości umowy, realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca : Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

Cena brutto 1 kg azotu ciekłego wynosi 1,00 zł. (0,81 zł netto)

Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Wykonawcy: p. Joanna Gazda, tel.: 728 413 360,
e-mail: joanna.gazda@gmail.com

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą oraz  nadzorująca realizację umowy:
p. Artur Kreszczuk – tel. (032) 359 18 11, e-mail: artur.kreszczuk@us.edu.pl

Umowa obejmuje zakup, dostawę i tankowanie azotu ciekłego. Warunkiem dokonania zakupu azotu ciekłego jest złożenie w systemie SAP wniosku zgodnie z zawartą umową oraz dostarczenie do Działu Logistyki w/w dokumentu zatwierdzonego przez osoby upoważnione (np.: Dziekan, Kanclerz, Kierownik projektu oraz Kwestor).

return to top