Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa materiałów biurowych

W dniu 26.04.2018 została zawarta umowa długoterminowa na dostawę materiałów biurowych i papieru. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VECTOR” sp. z o.o.,ul.Bielska29,40-749 

Numer umowy: DZP.381.012.2018.DW w zakresie części A-materiały biurowe, w zakresie części B-papier. 

Termin realizacji: 26.04.2018r.do 25.04.2019r. 

 

Opis np.: Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 12miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy realizowane będą do Magazynu Artykułów Różnych w terminie 1 dnia od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego. 

 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego

Magazyn Artykułów Różnych- p. Barbara Tworek ,p. Gabriela Michalska, p. Józef Nawrot.; tel. 32/359 1181;
e-mail:barbara.tworek@us.edu.pl,gabriela.michalska@us.edu.pl,jozef.nawrot@us.edu.pl 

Dział Logistyki- p. Bożena Gajewska tel.32/359 2246;mail:bozena.gajewska@us.edu.pl 

 

Osoba odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Agnieszka Kowandy; tel. 32/356 3030 fax. 32/354 002 e-mail:a.kowandy@vector.katowice.pl

 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje: dostawę materiałów eksploatacyjnych wraz z ich dostarczeniem i rozładunkiem do Magazynu Artykułów Różnych.

return to top