Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

W dniu 05.07.2018 została zawarta umowa długoterminowa : 

Numer umowy: DZP.381.036.2018.DW w zakresie części A na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących-tusze i tonery. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VECTOR” sp. z o.o., ul.Bielska29, 40-749 

Termin realizacji: 05.07.2018r.do 04.07.2019r. 

 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 12miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy realizowane będą do Magazynu Artykułów Różnych w terminie 1 dnia od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego. 

 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego

Magazyn Artykułów Różnych- p. Barbara Tworek ,p. Gabriela Michalska, p. Józef Nawrot.; tel. 32/359 1181;e-mail: barbara.tworek@us.edu.pl,gabriela.michalska@us.edu.pl,jozef.nawrot@us.edu.pl 

Dział Logistyki- p. Bożena Gajewska tel.32/359 2246; bozena.gajewska@us.edu.pl 

 

Osoba odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Agnieszka Kowandy; tel. 32/356 3030 fax. 32/354 002 e-mail:a.kowandy@vector.katowice.pl

Zakres przedmiotu umowy obejmuje: dostawę materiałów eksploatacyjnych wraz z ich rozładunkiem do Magazynu Artykułów Różnych. 

———————————————————————————- 

Numer umowy: DZP.381.036.2018.DW w zakresie części C na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Kyocera 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VECTOR” sp. z o.o., ul.Bielska29, 40-749 

Termin realizacji: 12.07.2018r.do 11.07.2019r. 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 12miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy realizowane będą do Magazynu Artykułów Różnych w terminie 1 dnia od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego. 

 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego: 

Magazyn Artykułów Różnych- p. Barbara Tworek ,p. Gabriela Michalska, p. Józef Nawrot.; tel. 32/359 1181;e-mail:barbara.tworek@us.edu.pl,gabriela.michalska@us.edu.pl,jozef.nawrot@us.edu.pl 

Dział Logistyki- p. Bożena Gajewska tel.32/359 2246;mail:bozena.gajewska@us.edu.pl 

 

Osoba odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Agnieszka Kowandy; tel. 32/356 3030 fax. 32/354 002 e-mail:a.kowandy@vector.katowice.pl

Zakres przedmiotu umowy obejmuje: dostawę materiałów eksploatacyjnych wraz z ich dostarczeniem i rozładunkiem do Magazynu Artykułów Różnych.

return to top