Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu  22 lipca 2022 roku została zawarta umowa długoterminowa na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych”.

Część A

Wykonawca: VECTOR  Sp. z o.o. ul. Bielska 29 , 40-749 Katowice

Numer umowy: DZP.381.013.2022.DWU w zakresie części A

Termin realizacji: 22.07.2022r. do 21.07.2023r.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, od daty zawarcia umowy do dnia 21.07.2023 r. Dostawy będą realizowane w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Anna Nowak ; tel. 32 3592456, email: anna.a.nowak@us.edu.pl

Małgorzata Cabaj ; tel. 32 3591181, email: malgorzata.cabaj@us.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Agnieszka Kowandy-Nowak ; tel. 32 356 30 30,

email:  biuro@vector.katowice.pl

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  04 listopada 2022 roku została zawarta umowa długoterminowa na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych – Kyocera”

Wykonawca: KOMATECH  Tomasz Marszałek

ul. Wojska Polskiego 8 , 43-190 Mikołów

Numer umowy: DZP.381.077.2022.DWU

Termin realizacji: 04.11.2022r. do 03.11.2023r.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, od daty zawarcia umowy do dnia 03.11.2023 r. Dostawy będą realizowane w terminie 1 dnia roboczego

od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Anna Nowak ; tel. 32 3592456, email: anna.a.nowak@us.edu.pl

Małgorzata Cabaj ; tel. 32 3591181, email: malgorzata.cabaj@us.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Dawid Bartel; tel.+48 666712770, email:  dawid@komatech.com.pl

return to top