Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik
DOSTAWA PROJEKTORÓW i EKRANÓW PROJEKCYJNYCH

 

Dział Logistyki informuje, że obecnie obowiązująca umowa na dostawy projektorów i ekranów projekcyjnych obowiązuje do dnia 17.06.2022.

Wykonawca: Shadok AV Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze

Nr umowy – DZP.381.021AB.2020.DW

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Sylwia Angowska, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel. 32 3592238, e-mail: sylwia.angowska@us.edu.pl

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Robert Trzaska, tel. 32 2760305 wew. 22,  e-mail: robert.trzaska@shadok.pl

 

Zamawiający w ramach przeprowadzonego postępowania publicznego może dokonywać zamówień projektorów i ekranów projekcyjnych wskazanych w ofercie wykonawcy (lista – załącznik nr 1),

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zamówienia przekazanego przez Dział Logistyki.

Aktualna lista dostępnych projektorów i ekranów znajduje się w załączniku nr 1.

Opis techniczny dostępnych projektorów znajduje się w załączniku nr 2A.

Opis techniczny dostępnych ekranów znajduje się w załączniku nr 2B.

 

Procedura realizacji dostaw:
– złożenie zapotrzebowania w systemie SAP wraz z podaniem dokładnego modelu projektora/ekrany  i nr. pozycji w ofercie.

– wydrukowanie wniosku i zatwierdzenie przez służby finansowe U.Ś. (np. Dziekan, Kwestor, Kanclerz, kierownik projektu)
– dostarczenie wniosku do Sekcji Ewidencji Działu Logistyki

 

 

Pomocnicze informacje niezbędne do złożenia wniosków w Systemie SAP:

Grupa przedmiotowa: Projektory D6033B6000, CPV: 38652100-1, podatek VAT – 23%

lub Ekrany projekcyjne D6033700000, CPV: 38653400-1, podatek VAT – 23%

W zakładce „Krótki tekst” należy wpisać:

– dokładny model projektora/ekrany projekcyjnego, np. Projektor EPSON EB-X05 / Ekran elektryczny ADEO

W zakładce „Teksty – Opis przedmiotu zamówienia” należy wpisać:

– dokładny model projektora/ekranu projekcyjnego i nr. pozycji z listy dostępnych, np. Projektor EPSON EB-X-05, nr. 1 z oferty / Ekran elektryczny ADEO  MaxOne 6000x4511mm Vision White, nr. 1 z oferty

W zakładce – „Dane klienta” – tryb postępowania – PN – przetarg nieograniczony

return to top