Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa żaluzji pionowych i poziomych oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych

W dniu 20 maja 2022 roku została zawarta w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji umowa długoterminowa na dostawę żaluzji pionowych i poziomych oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych

 

Wykonawcą: F.P.H.U. „TULUS” EDYTA TABAKA ul. Stoczniowa 51, 51-215 Wrocław

Numer umowy: DZP.381.005.2022.DWK

Termin realizacji: od 17.06.2022 na okres 12 miesięcy

 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy albo do wyczerpania kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia, (która stanowi wartość umowy), jeżeli jej wyczerpanie nastąpi przed upływem 12 miesięcy. Wykonawca będzie realizował zamówienia w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty przekazania zamówienia.

 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:  Artur Kreszczuk; Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.; tel. 32/359 18 11, e-mail: artur.kreszczuk@us.edu.pl

 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy: Tomasz Tabaka tel. 723-992-424, e- mail: tabaka.tomasz@gmail.com

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę żaluzji pionowych i poziomych oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego oraz montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia żaluzji w pomieszczeniach, w których będą użytkowane.

return to top