Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Odczynniki chemiczne

Odczynniki chemiczne

IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna

Dział Logistyki informuje, że w dniu 18.12.2018 została zawarta na okres 24 miesięcy Umowa nr DZP.381.085.2018.DW z Wykonawcą: IDALIA Ireneusz Wolak Spółką Jawną na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych prod. AVANTOR lub równoważne. 

 

Procedura realizacji dostawy Odczynników chemicznych: 

– złożenie zapotrzebowania w systemie SAP wydrukowanie wniosku i zatwierdzenie przez służby finansowe U.Ś. 

– dostarczenie wniosku do Sekcji Ewidencji Działu Logistyki 

Lista odczynnikow DZP.381.085.2018.DW

 

Pomocne informacje niezbędne do złożenia wniosków w Systemie SAP:

Grupa przedmiotowa: Odczynniki chemiczne D6033E100

CPV: 33696300-8, podatek VAT – 23%

W zakładce „Krótki tekst” należy wpisać:

nazwę odczynnika

W zakładce „Teksty” należy wpisać:

1. Dodatkowy opis odczynnika wraz z producentem

2. Numer katalogowy

3. Opakowanie – pojemność/waga

W zakładce – „Dane klienta” – tryb postępowania – PN – przetarg nieograniczony

 

W ramach postępowania publicznego otrzymano ofertę cenową na odczynniki (lista w załączeniu).

Za odczynniki, dla których nie określono cen jednostkowych, Zamawiający (Uniwersytet Śląski w Katowicach) zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen określonych w katalogu i cenniku, dostępna na stronie internetowej Wykonawcy.

W ramach zawartej umowy Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony, jednak nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą są:

Jowita Zielosko, tel. 32/359-12-82; e-mail: jowita.zielosko@us.edu.pl

Marcin Zawiliński, tel. 32/359-22-41; 797-317-374; e-mail: marcin.zawilinski@us.edu.pl

Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:

Anna Kowalczyk, tel. 48/331-68-72; e-mail: anna.kowalczyk@idalia.com.pl

SIGMA - ALDRICH Sp. z o.o SIGMA - ALDRICH Sp. z o.o

Dział Logistyki informuje, że w dniu 30.10.2019 została zawarta na okres 24 miesięcy Umowa
nr DZP.381.070.2017.DW z Wykonawcą: Sigma-Aldrich Spółka z o.o. na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych prod. Sigma-Aldrich lub równoważne.

 

 

Procedura realizacji dostawy Odczynników chemicznych:

– złożenie zapotrzebowania w systemie SAP wydrukowanie wniosku i zatwierdzenie przez służby finansowe U.Ś.

– dostarczenie wniosku do Sekcji Ewidencji Działu Logistyki

 

Pomocne informacje niezbędne do złożenia wniosków w Systemie SAP:

Grupa przedmiotowa: Odczynniki chemiczne D6033E100

CPV: 33696300-8, podatek VAT – 23%

W zakładce „Krótki tekst” należy wpisać:

nazwę odczynnika

W zakładce „Teksty” należy wpisać:

1. Dodatkowy opis odczynnika wraz z producentem

2. Numer katalogowy

3. Opakowanie – pojemność/waga

W zakładce – „Dane klienta” – tryb postępowania – PN – przetarg nieograniczony

 

Zamawiający (Uniwersytet Śląski w Katowicach) zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen określonych w katalogu i cenniku, dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy.

W ramach zawartej umowy Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą są:

Jowita Zielosko, tel. 32/359-12-82; e-mail: jowita.zielosko@us.edu.pl

Marcin Zawiliński, tel. 32/359-22-41; 797-317-374; e-mail: marcin.zawilinski@us.edu.pl

Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:

Anna Gotowała, tel. 61/829-01-23, e-mail: anna.gotowala@merckgroup.com

return to top