Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Odczynniki chemiczne

Odczynniki chemiczne

Odczynniki Sp. z o.o. Sp. k. Odczynniki Sp. z o.o. Sp. k.

Dział Logistyki informuje, że w dniu 24.11.2020 została zawarta na okres 36 miesięcy Umowa nr DZP.381.063.2020.DW z Wykonawcą: Odczynniki Sp. z o.o. Sp. k. na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych prod. AVANTOR lub równoważne.

 

Procedura realizacji dostawy Odczynników chemicznych: 

– złożenie zapotrzebowania w systemie SAP wydrukowanie wniosku i zatwierdzenie przez służby finansowe U.Ś. 

– dostarczenie wniosku do Sekcji Ewidencji Działu Logistyki 

Odczynniki Sp. z o.o. Sp. k. lista odczynników DZP.381.063.2020.DW

Pomocne informacje niezbędne do złożenia wniosków w Systemie SAP:

Grupa przedmiotowa: Odczynniki chemiczne D6033E100

CPV: 33696300-8, podatek VAT – 23%

W zakładce „Krótki tekst” należy wpisać:

nazwę odczynnika

W zakładce „Teksty” należy wpisać:

1. Dodatkowy opis odczynnika wraz z producentem

2. Numer katalogowy

3. Opakowanie – pojemność/waga

W zakładce – „Dane klienta” – tryb postępowania – PN – przetarg nieograniczony

 

W ramach postępowania publicznego otrzymano ofertę cenową na odczynniki (lista w załączeniu).

Za odczynniki, dla których nie określono cen jednostkowych, Zamawiający (Uniwersytet Śląski w Katowicach) zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen określonych w katalogu i cenniku, dostępna na stronie internetowej Wykonawcy.

W ramach zawartej umowy Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony, jednak nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą są:

Maria Ryś, tel. 32/359-13-63; e-mail: maria.rys@us.edu.pl

Magdalena Paks, tel. 32/359-19-42; e-mail: magdalena.paks@us.edu.pl

Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:

Anna Polewiak, tel. 32/202-15-09; e-mail: biuro@odczynniki-chemiczne.com

Merck Life Science Spółka z o.o. Merck Life Science Spółka z o.o.

Dział Logistyki informuje, że w dniu 18.10.2021 została zawarta na okres 24 miesięcy Umowa nr DZP.381.033.2021.DWU z Wykonawcą: Merck Life Science Spółka z o.o. na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych prod. Sigma-Aldrich lub równoważne.

Procedura realizacji dostawy Odczynników chemicznych:

– złożenie zapotrzebowania w systemie SAP wydrukowanie wniosku i zatwierdzenie przez służby finansowe U.Ś.

– dostarczenie wniosku do Sekcji Ewidencji Działu Logistyki

 

Pomocne informacje niezbędne do złożenia wniosków w Systemie SAP:

Grupa przedmiotowa: Odczynniki chemiczne D6033E100

CPV: 33696300-8, podatek VAT – 23%

W zakładce „Krótki tekst” należy wpisać:

nazwę odczynnika

W zakładce „Teksty” należy wpisać:

1. Dodatkowy opis odczynnika wraz z producentem

2. Numer katalogowy

3. Opakowanie – pojemność/waga

W zakładce – „Dane klienta” – tryb postępowania – PN – przetarg nieograniczony

 

Zamawiający (Uniwersytet Śląski w Katowicach) zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen określonych w katalogu i cenniku, dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą są:

Maria Ryś, tel. 32/359-13-63; e-mail: maria.rys@us.edu.pl

Magdalena Paks, tel. 32/359-19-42; e-mail: magdalena.paks@us.edu.pl

Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:

Monika Rogala, tel. 22/535-97-75, e-mail: monika.rogala@merckgroup.com

return to top