Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Szkło laboratoryjne

DOSTAWA SZKŁA LABORATORYJNEGO 

CHEMOLAB S.C. CHEMOLAB S.C.
Dział Logistyki informuje, że obecnie obowiązująca umowa na dostawy szkła laboratoryjnego obowiązuje do dnia 09.05.2023.

 

Wykonawca: CHEMOLAB S.C. Arkadiusz Labus, Krzysztof  Garcarz

ul. K. Goduli 36, 41-712 Ruda Śląska

Nr umowy – DZP.381.100.2021.DWK + katalog dostępny na stronie www.chemolab.pl

 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Danuta Kałka, Dział Zarządzania Dostawami, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel. 32 359-22-41, e-mail: danuta.kalka@us.edu.pl

 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Krzysztof Garcarz, tel. 797 099 847, 668 981 982 e-mail: krzysztof@chemolab.pl

 

Zamawiający w ramach przeprowadzonego postępowania publicznego może dokonywać zamówień szkła wskazanego w ofercie wykonawcy (127 pozycji – lista w załączeniu), a także innych szkieł (nie wskazanych w ofercie – dostępnych w katalogu na stronie www.chemolab.pl).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony, jednak nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia przekazanego przez Dział Logistyki.

Aktualna oferta znajduje się w załączniku.

 

Procedura realizacji dostaw:
– złożenie zapotrzebowania w systemie SAP wraz z podaniem numerów katalogowych

– wydrukowanie wniosku i zatwierdzenie przez służby finansowe U.Ś. (np. Dziekan, Kwestor, Kanclerz, kierownik projektu)
– dostarczenie wniosku do Sekcji Ewidencji Działu Logistyki

W zakładce „Teksty – Opis przedmiotu zamówienia” należy wpisać:

– Nazwę szkła

– Wielkość/pojemność jeśli są różne dostępne

– Numer katalogowy / pozycja w katalogu

W zakładce – „Dane klienta” – tryb postępowania – PN – przetarg nieograniczony

return to top