Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Szkło laboratoryjne

DOSTAWA SZKŁA LABORATORYJNEGO 

Dział Logistyki informuje, że obecnie obowiązująca umowa na dostawy szkła laboratoryjnego obowiązuje

do dnia 18.01.2021

Wykonawca: MEGAN S.C. Julian Bielanik, Jarosław Worsowicz, ul. Jaskółcza 16, 44-100 Gliwice 

Nr umowy – DZP.381.049.2019.DW 

katalog dostępny na stronie www.labo24.pl 

 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego: 

Tomasz Wantuła, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel. 32 3592172, e-mail: tomasz.wantula@us.edu.pl 

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Wykonawcy: 

Krzysztof Garcarz, tel. 32 2305714, fax. 32 2305715, e-mail: krzysztof@megansc.pl 

 

Zamawiający w ramach przeprowadzonego postępowania publicznego może dokonywać zamówień 

szkła wskazanego w ofercie wykonawcy (132 pozycje – lista w załączeniu), a także innych szkieł (nie wskazanych 

w ofercie – dostępnych w katalogu na stronie www.labo24.pl). 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony, jednak nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia przekazanego przez Dział Logistyki. 

Aktualna oferta znajduje się w załączniku – cennik szkło laboratoryjne 

Procedura realizacji dostaw Procedura realizacji dostaw

Procedura realizacji dostaw: 

– złożenie zapotrzebowania w systemie SAP wraz z podaniem numerów katalogowych 

– wydrukowanie wniosku i zatwierdzenie przez służby finansowe U.Ś. (np. Dziekan, Kwestor, Kanclerz, kierownik 

projektu) 

– dostarczenie wniosku do Sekcji Ewidencji Działu Logistyki 

Pomocne informacje niezbędne do złożenia wniosków w Systemie SAP: 

Grupa przedmiotowa: Szkło laboratoryjne D6033M068 

CPV: 33793000-5, podatek VAT – 23% 

W zakładce „Krótki tekst” należy wpisać: 

– Nazwę szkła, wielkość/pojemność jeśli są różne dostępne 

W zakładce „Teksty – Opis przedmiotu zamówienia” należy wpisać: 

– Nazwę szkła 

– Wielkość/pojemność jeśli są różne dostępne 

– Numer katalogowy / pozycja w katalogu 

W zakładce – „Dane klienta” – tryb postępowania – PN – przetarg nieograniczony 

return to top