Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Usługi certyfikacyjne

Dział Logistyki informuje, że w dniu 11 lutego 2020r. została zawarta umowa nr DL.230.10.JB.2020 obejmującą

USŁUGI CERTYFIKACYJNE polegające na:

  1. Wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów,
  2. Dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego.

ważna do dnia 28 lutego  2022 r., lub do wyczerpania asortymentu, realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca: 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w Warszawie – Regionalne Centrum Sprzedaży
w Katowicach, 40-036 Katowice, Wita Stwosza 2 (I piętro) okolice PLACU MIARKI

Kontakt Kontakt

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Pani Beata Walentowska lub Pan Dariusz Lanczek

 

Osoba nadzorująca umowę ze strony Zamawiającego:

Joanna Bruch, Dział Logistyki,  Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa12,  tel. 32/359-1838,
e-mail: 
joanna.bruch@us.edu.pl

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia
LP Opis przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa (z VAT)
1 Zestaw odnowieniowy zawierający:
certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie.
134,07 PLN
2 Zestaw odnowieniowy zawierający:
kwalifikowany ważny 1 rok, kartę, oprogramowanie..
121,77 PLN
3 Zestaw kwalifikowany standard zawierający:
certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie,
czytnik z kablem. 
244,77 PLN
4 Zestaw kwalifikowany standard  zawierający:
certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie,
bez czytnika..
220,17 PLN
5 Czytnik z kablem na dużą kartę. 55,35 PLN
6 Dojazd standardowy
(tam i z powrotem do innych lokalizacji US niż
w Katowicach tj. Cieszyn, Sosnowiec, Chorzów).
61,50 PLN
(jeden dojazd standardowy)

 

Warunki realizacji usług certyfikujących Warunki realizacji usług certyfikujących

WARUNKIEM REALIZACJI USŁUG CERTYFIKACYJNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI JEST:

  1. Wygenerowane w systemie SAP wniosku  (U6033Y300; CPV: 791321009) i dostarczenie go do Sekcji Usług Działu Logistyki po zatwierdzeniu przez osoby upoważnione (np.; Dziekan, Kwestor, Kanclerz, Kierownik projektu, Kontroling)
  2. Do wniosku SAP winien być dołączony oryginał podpisanego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (oświadczenie do pobrania na stronie dotyczącej omawianej usługi)
  3. Wypełniony (część: A, B, C i D) formularz zamówienia do KIR-u (do pobrania na stronie dotyczącej omawianej usługi) należy przesłać scanem na adres: joanna.bruch@us.edu.pl.
  4. Przy odbiorze podpisu należy posiadać ważny dokument tożsamości.

 

UWAGA:

W przypadku, gdy podpis elektroniczny ma być używany także poza granicami kraju osoba wypełniająca formularz (druk zamówienia zestawu do KIR-u) winna zrobić stosowną adnotację na przedmiotowym druku.  Wykonawca w ramach cennika obowiązującego do  umowy wyda stosowny certyfikat.

Formularz zamowienie do KIR    

Oświadczenie                          

return to top