Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Usługi certyfikacyjne

Dział Logistyki informuje, że została zawarta umowa nr DL.230.5.JB.2022 obejmująca

USŁUGI CERTYFIKACYJNE polegające na:

  1. Wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów,
  2. Dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego.

ważna od 01.03.2022r. do 29 lutego 2024r., lub do wcześniejszego wyczerpania asortymentu, realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca:

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w Warszawie – Regionalne Centrum Sprzedaży w Katowicach,
40-036 Katowice, Wita Stwosza 2 
(I piętro) okolice PLACU MIARKI

Kontakt Kontakt

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Pani Beata Walentowska lub Pan Dariusz Lanczek

 

Osoba nadzorująca umowę ze strony Zamawiającego:

Joanna Bruch, Dział Logistyki,  Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa12,
tel. 32/359-1838, e-mail: joanna.bruch@us.edu.pl

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa
(z VAT)
1. Zestaw odnowieniowy zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie.

 

175,89 PLN

2. Zestaw odnowieniowy zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok, kartę, oprogramowanie.

 

145,14 PLN

3. Zestaw kwalifikowany standard zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie, czytnik z kablem.

 

284,13 PLN

4. Zestaw kwalifikowany standard  zawierający:

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie

– bez czytnika.

 

244,77 PLN

5. Czytnik z kablem na dużą kartę   (OK 3021). 67,65 PLN
  6.

 

Dojazd standardowy
(tam i z powrotem do innych lokalizacji US niż
w Katowicach tj. Cieszyn, Sosnowiec, Chorzów).
 

110,70 PLN

(jeden dojazd standardowy)

 

Warunki realizacji usług certyfikujących Warunki realizacji usług certyfikujących

WARUNKIEM REALIZACJI USŁUG CERTYFIKACYJNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI JEST:

  1. Wygenerowane w systemie SAP wniosku  (U6033Y300; CPV: 791321009) i dostarczenie go do Sekcji Usług Działu Logistyki po zatwierdzeniu przez osoby upoważnione (np. Dziekan, Kwestor, Kanclerz, Kierownik projektu, Kontroling)
  2. Wypełniony komputerowo (wyłącznie: część: A, B, C i D) formularz zamówienia do KIR-u i podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (druki do pobrania na stronie dotyczącej omawianej usługi) należy przesłać skanem na adres: joanna.bruch@us.edu.pl.
  3. Przy odbiorze podpisu elektronicznego u Wykonawcy należy posiadać ważny dokument tożsamości, który został wpisany do zamówienia.

Formularz zamowienie do KIR    

Oświadczenie                          

return to top