Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Usługi transportowe

Dział Logistyki

Sekcja Ewidencji i Rozliczeń

Usługa wynajmu autokarów i mikrobusów

Umowy zawarte z Wykonawcami świadczącymi usługę wynajmu autokarów
i mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób na potrzeby UŚ obowiązują do dnia 28 lutego 2021 r.

Poniżej przedstawiono Wykonawców i koszt świadczonych przez nich usług przewozu osób, a także informację jak należy zamawiać transport.


Wykonawca: Jojko Dariusz

Nr Umowy: DZP.381.079.2019.UG cz. A – umowa obejmuje wyjazdy z jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu autokarami posiadającymi 51 miejsc siedzących (wraz z kierowcą).

 

Ryczałt / 1 dzień – trasa do 180 km 945 zł brutto
Trasa powyżej 180 km / 1 dzień 4,60 zł brutto / km

 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy dla cz. A: Dawid Jojko

tel. 511 626 000, e-mail: naszbus@o2.pl


Wykonawca: Jojko Dariusz

Nr Umowy: DZP.381.079.2019.UG cz. C – umowa obejmuje wyjazdy z jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu mikrobusami posiadającymi 21 miejsc siedzących (wraz z kierowcą).

 

Ryczałt / 1 dzień – trasa do 100 km 397,00 zł brutto
Trasa powyżej 100 km / 1 dzień 2,98 zł brutto / km

 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy dla cz. C: Dawid Jojko

tel. 511 626 000, e-mail: naszbus@o2.pl


Wykonawca: USŁUGI TRANSPORTOWE Grzegorz Kopeć

Nr Umowy: DZP.381.079.2019.UG cz. B  – umowa obejmuje wyjazdy z jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Cieszynie autokarami posiadającymi 51 miejsc siedzących (wraz z kierowcą)

 

Ryczałt / 1 dzień – trasa do 180 km 1100,00 zł brutto
Trasa powyżej 180 km / 1 dzień 6,30 zł brutto / km

 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy dla cz. B: Grzegorz Kopeć

tel. 792 790 608 / 693 398 970, e- mail: pasikonik14@op.pl


Wykonawca: „Adamtrans” Adam Kołodziejczyk

Nr Umowy: DZP.381.079.2019.UG cz. D – umowa obejmuje wyjazdy z jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Cieszynie mikrobusami posiadającymi 21 miejsc siedzących(wraz z kierowcą).

 

Ryczałt / 1 dzień – trasa do 180 km 583,20 zł brutto
Trasa powyżej 180 km / 1 dzień 3,24 zł brutto / km

 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy dla cz. D: Adam Kołodziejczyk

tel. 515 046 272, e- mail: adamtrans1@home.pl


Warunkiem wykonania usługi jest każdorazowe zgłoszenie przez jednostkę w systemie SAP zlecenia wyjazdu, zawierającego planowane dane dotyczące podróży, w szczególności: jej termin, miejsce wyjazdu, termin i miejsce powrotu, miejsce docelowe, ewentualne trasy dodatkowe oraz przewidywaną ilość pasażerów. Dodatkowo w celu ułatwienia kontaktu proszę podać nr tel. komórkowego osoby odpowiedzialnej, koordynującej wyjazd. Jedno zlecenie obejmuje jedną podróż.

 

Zgłoszenie zlecenia wyjazdu winno być złożone z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
a w przypadkach niedających się przewidzieć (np. pogrzeb) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

Pomocne informacje niezbędne do złożenia wniosków w Systemie SAP:

  • Grupa przedmiotowa: „Wynajem autokarów” U6033M291
  • CPV 60172000-4
  • Podatek VAT 8%
  • Na wydrukowanym wniosku w okienku „Zakup dotyczy działalności” należy zaznaczyć ostatnią kratkę: „…. Zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu”

 

Osoba nadzorująca realizację umów: Przemysław Witwicki

Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.

tel. 32/359-1941, mail: przemyslaw.witwicki@us.edu.pl

return to top