Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Usługi transportowe

Dział Logistyki

Sekcja Ewidencji i Rozliczeń

Usługa wynajmu autokarów i mikrobusów

Dział Logistyki informuje, że zawarte zostały umowy z Wykonawcami świadczącymi usługi wynajmu autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób na potrzeby UŚ.

Poniżej przedstawiono Wykonawców i koszt świadczonych przez nich usług przewozu osób, a także informację jak należy zamawiać transport.


Wykonawca: P.T.U. Julbus

Nr Umowy: DZP.381.097.2022.UGK cz. Aobowiązuje do dnia 6.03.2024.
Umowa obejmuje wyjazdy z jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu autokarami posiadającymi 51 miejsc siedzących (wraz z kierowcą).

 

Ryczałt / 1 dzień – trasa do 180 km 1500 zł brutto
Trasa powyżej 180 km / 1 dzień 6,50 zł brutto / km

 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy dla cz. A:

Daniel Nocoń tel. 733 665 047, e- mail: biuro@julbus@pl


 

Wykonawca: P.T.U. Julbus

Nr Umowy: DZP.381.097.2022.UGK cz. Bobowiązuje do dnia 6.03.2024.
Umowa obejmuje wyjazdy z jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Cieszynie autokarami posiadającymi 51 miejsc siedzących (wraz z kierowcą)

 

Ryczałt / 1 dzień – trasa do 180 km 2000,00 zł brutto
Trasa powyżej 180 km / 1 dzień 7,56 zł brutto / km

 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy dla cz. B:

Daniel Nocoń tel. 733 665 047, e- mail: biuro@julbus@pl


Wykonawca: Dariusz Jojko

Nr Umowy: DZP.381.086.2021.UGK cz. Cobowiązuje do dnia 28.02.2023.
Umowa obejmuje wyjazdy z jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu mikrobusami posiadającymi 9 miejsc siedzących (wraz z kierowcą).

 

Ryczałt / 1 dzień – trasa do 75 km 480,00 zł brutto
Trasa powyżej 75 km / 1 dzień 3,30 zł brutto / km

 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy

Dawid Jojko tel. 511 626 000, e-mail: naszbus@o2.pl

 


Wykonawca: Dariusz Jojko

Nr Umowy: DZP.381.010.2022.UGKobowiązuje do dnia 13.05.2023.
Umowa obejmuje wyjazdy z jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu mikrobusami posiadającymi 21 miejsc siedzących (wraz z kierowcą).

 

Ryczałt / 1 dzień – trasa do 100 km 495,00 zł brutto
Trasa powyżej 100 km / 1 dzień 3,75 zł brutto / km

 

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy

Dawid Jojko tel. 511 626 000, e-mail: naszbus@o2.pl


Wyjazdy z jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Cieszynie mikrobusami posiadającymi 21 miejsc siedzących(wraz z kierowcą).
Konieczność złożenia wniosku z min. 14 dniowym wyprzedzeniem, do wniosku należy dołączyć druk 6-NK, każdorazowo konieczność rozeznania rynku przez realizatora


Warunkiem wykonania usługi jest każdorazowe zgłoszenie przez jednostkę w systemie SAP zlecenia wyjazdu, zawierającego planowane dane dotyczące podróży, w szczególności: jej termin, miejsce wyjazdu, termin i miejsce powrotu, miejsce docelowe, ewentualne trasy dodatkowe oraz przewidywaną ilość pasażerów. Dodatkowo w celu ułatwienia kontaktu proszę podać nr tel. komórkowego osoby odpowiedzialnej, koordynującej wyjazd. Jedno zlecenie obejmuje jedną podróż.

 

Zgłoszenie zlecenia wyjazdu winno być złożone z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
a w przypadkach niedających się przewidzieć (np. pogrzeb) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

Pomocne informacje niezbędne do złożenia wniosków w Systemie SAP:

  • Grupa przedmiotowa: „Wynajem autokarów” U6033M291
  • CPV 60172000-4
  • Podatek VAT 8%
  • Na wydrukowanym wniosku w okienku „Zakup dotyczy działalności” należy zaznaczyć ostatnią kratkę: „…. Zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu”

 

W przypadku wyjazdów mikrobusami z Cieszyna – chęć zorganizowania wyjazdu należy zgłosić osobie nadzorującej tj. Przemysław Witwicki. Proces zorganizowania wyjazdu opierać będzie się na każdorazowym rozeznaniu rynku – wnioski należy składać możliwie jak najszybciej.

 

Osoba nadzorująca realizację umów: Przemysław Witwicki

Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.

tel. 32/359-1941, mail: przemyslaw.witwicki@us.edu.pl

return to top