Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Zestawy komputerowe

UWAGA: komputery nie zawierają oprogramowania Microsoft Office, w celu zamówienia prosimy o złożenie osobnego wniosku w systemie SAP w grupie D6033A8T2.

 • Dział Logistyki informuje, że w dniu 25 listopada 2021r została zawarta umowa nr DZP.381.079.2021.DWK  na sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego Microsoft (umowa Select Plus) ważna do 24.11.2024r lub do wyczerpania kwoty umowy i jest realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Microsoft Office 2021 STD EDU – 320 zł brutto,
|Microsoft Office 2021 PRO EDU – 420 zł brutto.

 • Dział Zarządzania Dostawami informuje, że w dniu 07 października 2022r została zawarta umowa nr DZP.381.030.2022.DWU cza. A  na dostawy monitorów  ważna do 07.10.2023r lub do wyczerpania asortymentu, realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.
 • Dział Zarządzania Dostawami informuje, że w dniu 18 października 2022r została zawarta umowa nr DZP.381.030.2022.DWU cz. B  na dostawy monitorów 34” – 10sztuk ważna do 18.10.2023r lub do wyczerpania asortymentu, realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.
 • Dział Zarządzania Dostawami informuje, że w dniu 13 marca 2023r została zawarta umowa nr DZP.381.113.2022.DWU cz. A i B  na sukcesywną dostawę zestawów komputerowych ważna do 13 marca 2025r lub do wyczerpania asortymentu, realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Procedura realizacji dostawy komputerów i monitorów Procedura realizacji dostawy komputerów i monitorów
 • złożenie zapotrzebowania w systemie SAP (w przypadku zamawiania różnych typów komputerów lub monitorów należy składać oddzielne wnioski)
 • wydrukowanie wniosku i zatwierdzenie przez służby finansowe U.Ś.
 • dostarczenie wniosku do Sekcji Ewidencji Działu Logistyki
Informacje pomocnicze do składania wniosków w Systemie SAP Informacje pomocnicze do składania wniosków w Systemie SAP
 • Grupa przedmiotowa dot. komputerów stacjonarnych i stacji roboczych: D60331000 (KOMPUTERY STACJONARNE) CPV: 30213000-5, podatek VAT – 0%.
 • Grupa przedmiotowa dot. monitorów: D60331002(MONITORY) CPV: 30231300-0, podatek VAT – 0%.

 

Dekretacja: w zależności od źródła finansowania – aparatura specjalna lub środki trwałe.

Obowiązkowo prosimy wpisać też w zakładce „adres dostawy -> szczegóły adresu” imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon stacjonarny oraz adres e-mail.


W zakładce „Krotki tekst” prosimy wpisać wybrany model komputera lub monitora, np.:

 • komputer DELL OptiPlex 3070MT bez syst.
 • komputer DELL OptiPlex 3070MT z systemem
 • komputer DELL OptiPlex 7070MT z systemem
 • monitor 20” DELL E2016H
 • monitor 24” DELL P2419H

 

W zakładce – „opis przedmiotu zamówienia” prosimy wpisać pełną nazwę komputera  np.: „komputer DELL OptiPlex 7070MT bez systemu operacyjnego” oraz dopisać  „zakup zgodnie z umową DZP.381.107.2018.DW”.

W zakładce – „Dane klienta” – tryb postępowania – PN – przetarg nieograniczony.


UWAGA !

w przypadku jednorazowego zamówienia różnych typów komputerów i monitorów prosimy o złożenie osobnych wniosków w systemie SAP – osobny wniosek na każdy typ komputera analogicznie osobne wnioski na różne typy monitorów.

Modele komputerów, stacji roboczych i monitorów Modele komputerów, stacji roboczych i monitorów

 

Modele dostępne w ramach umowy DZP.381.113.2022 cz. A i B

Konfiguracja 1

Konfiguracja 2

 

W ramach umowy DZP.381.030.2022.DWU cz. A dostępny jest następujący model monitora:      Monitor 24” AOC 24E1Q – cena 555zł

Opis techniczny  Monitor AOC 24E1Q

 

W ramach obowiązującej umowy DZP.381.030.2022.DWU cz.B dostępny jest następujący model monitora:      Monitor 34” IIYAMA XUB3493WQSU-B5 – cena 1664zł

Opis techniczny  Monitor 34” IIYAMA XUB3493WQSU-B5

Terminy gromadzenia wniosków Terminy gromadzenia wniosków

Pierwsze zamówienie z Umowy: termin zbierania wniosków 14 lutego br.

Przedostatni dzień roboczy każdego miesiąca do momentu wyczerpania ilości lub zakończenia terminu związania z umową.

 

UWAGA: w przypadku konieczności realizacji dostaw w roku 2022 i tym samy uzyskania faktury VAT w roku 2022 – papierowe wnioski winny być dostarczone do Działu Logistyki w nieprzekraczalnym terminie 28.10.2022.

 

Czas realizacji procedury zakupu – ok. 6-8 tygodni od każdego w/w terminu gromadzenia wniosków (zastosowanie 0% stawki podatku VAT, czas dostawy sprzętu, księgowania faktur VAT
oraz wystawienia protokołów OT).

 

Po każdorazowej dostawie sprzętu, zaksięgowaniu faktur VAT – Dział Logistyki wygeneruje odpowiedni protokół OT i prześle go pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku SAP. Wnioskodawców prosimy o wydrukowanie protokołu w 1 egzemplarzu, niezwłoczne uzyskanie odpowiednich podpisów na protokole OT oraz o dostarczenie ich do Działu Logistyki – Sekcji Dostaw celem odebrania sprzętu.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Grzegorzem Respondek z Działu Zarządzania Dostawami: grzegorz.respondek@us.edu.pl ; tel.: 32 3592172

 

 

return to top