Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogólna struktura zmian

Pracujemy wspólnie nad projektem zmierzającym do opracowania nowej koncepcji kształcenia na studiach licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich. W zespole opracowującym jego założenia znaleźli się pracownicy reprezentujący wszystkie wydziały, jednostki administracyjne odpowiedzialne za organizację dydaktyki oraz przedstawiciele samorządu studenckiego.

U źródła prac stoi założenie, że absolwent kierunkowych studiów uniwersyteckich powinien być wykształcony lepiej niż w innej szkole wyższej. „Lepiej” oznacza dla nas w sposób unikalny, dający mu wyjątkową wiedzę i kompetencje, niemożliwe do osiągnięcia w tzw. uczelni „przymiotnikowej” – politechnicznej, medycznej, artystycznej itd. Konsekwencją jest wyjściowy model kształcenia licencjackiego, który składałby się z dwóch obszarów: modułów kierunkowych prowadzących do dyplomu z danego kierunku oraz modułów otwartych, tzw. uniwersyteckich, które wzbogacałyby kształcenie kierunkowe i wiązały je z wiedzą z innych dyscyplin obecnych w naszym uniwersytecie. Dawałoby to studentowi możliwość rozszerzania programu kształcenia oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań i ambicji studentów – przyszłych absolwentów Uniwersytetu.  

Moduły kierunkowe będą, jak dotąd, projektowane i prowadzone przez dyrektorów kierunków i rady dydaktyczne, zaś do opracowania modułów uniwersyteckich zostaną zaproszeni nauczycielki i nauczyciele akademiccy reprezentujący wszystkie dyscypliny i obszary nauki. Wspólnie odpowiemy sobie na pytanie, jak najlepiej wyzyskać wielodyscyplinowe bogactwo badań i kształcenia w Uniwersytecie Śląskim dla lepszego i unikalnego kształcenia naszych studentów. 

Myśląc o sylwetce absolwenta takich studiów uniwersyteckich, chcielibyśmy zaoferować kandydatowi wykształcenie, które pozwoli mu efektywnie pokierować swoim życiem zawodowym, ale również rozumieć i świadomie wpływać na coraz bardziej złożony świat, w którym przyjdzie mu żyć.

przyszłość kształcenia uniwersyteckiego

strona projektu:

return to top