Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Druki

Dokumenty konieczne do zatrudnienia Dokumenty konieczne do zatrudnienia
Szczegółowe informacje dotyczące procedury zatrudnienia:
 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (NA i NNA) | druk do pobrania 
 2. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (NA i NNA) | druk do pobrania 
 3. Kwestionariusz osobowy pracownika (NA i NNA) | druk do pobrania 
 4. Klauzula informacyjna RODO dla pracowników (NA i NNA) | druk do pobrania 
 5. Oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – pełnozatrudnieni (NA) | druk do pobrania
 6. Oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – niepełnozatrudnieni (NA) | druk do pobrania
 7. Oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – wszyscy (NNA) | druk do pobrania 
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (NA i NNA) | druk do pobrania
 9. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (NA)  | druk do pobrania
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dot. prac intelekt. i zasad ich komercjalizacji (NA i NNA) |
  druk do pobrania 
 11. Oświadczenie dot. zasad etyki (NA) | druk do pobrania 
 12. Oświadczenie dot. zasad etyki (NNA) | druk do pobrania 
 13. Oświadczenie dot. zapoznania się z polityką antymobbingową (NA i NNA) | druk do pobrania 
 14. Oświadczenie emerytalno-rentowe (NA i NNA) | druk do pobrania
 15. Oświadczenie dot. dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowej (NA)| druk do pobrania 
 16. Oświadczenie dot. dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowej oraz uprawnień urlopowych (NNA) | druk do pobrania
Urlopy Urlopy
 1. wzór planu urlopów (NA) | druk do pobrania
 2. wzór karty urlopowej (NA i NNA) | druk do pobrania  
 3. wzór karty urlopowej – urlop zaległy/wypowiedzenie (NA i NNA) | druk do pobrania 
 4. oświadczenie dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia (NA) | druk do pobrania
Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
 1. wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem (NA i NNA) | druk do pobrania
 2. wniosek pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu (NA i NNA) | druk do pobrania
 3. wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko o udzielenie części urlopu macierzyńskiego w związku z rezygnacją z urlopu/pobierania zasiłku przez pracownicę/ubezpieczoną matkę dziecka (NA i NNA) | druk do pobrania 
 4. wniosek o udzielenie pracownicy urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 1791 KP tzw. „długi wniosek” (NA i NNA) | druk do pobrania 
 5. wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim/pobieraniu zasiłku lub po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku (NA i NNA) | druk do pobrania 
 6. wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 1821d KP (NA i NNA) | druk do pobrania 
 7. wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości lub części – art. 1791§4 KP) | druk do pobrania 
 8. wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku (NA i NNA) | druk do pobrania  
 9. wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w całości lub części i powrotu do pracy (NA i NNA) | druk do pobrania 
 10. wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (NA i NNA) | druk do pobrania 
 11. wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego | druk do pobrania 
 12. oświadczenie o zamiarze korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14. roku życia (NA i NNA) | druk do pobrania
Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego
 1. wniosek o wystawienie/ wymianę/ duplikat/ legitymacji służbowej (NA) | druk do pobrania
Lustracja Lustracja
 1. informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (NA i NNA) | druk do pobrania
 2. oświadczenie lustracyjne (NA i NNA) | druk do pobrania
Sprawy socjalne Sprawy socjalne
 1. wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (NA i NNA) | druk do pobrania 
 2. wniosek o przyznanie świadczenia wczasowo-wypoczynkowego (pracownik) – doc (NA i NNA) | druk do pobrania
 3. wniosek o przyznanie świadczenia wczasowo-wypoczynkowego (pracownik) – pdf (NA i NNA) | druk do pobrania
 4. wniosek o przyznanie dofinansowania (NA i NNA) | druk do pobrania
 5. wniosek o przyznanie jednorazowego dofinansowania świątecznego (NA i NNA) | druk do pobrania   
 6. wniosek o przyznanie pomocy rzeczowo-finansowej (NA i NNA) | druk do pobrania
 7. wniosek o przyznanie dofinansowania do leczenia sanatoryjnego / wczasów profilaktyczno – leczniczych (NA i NNA) | druk do pobrania
 8. Klauzula informacyjna RODO dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (NA i NNA) | druk do pobrania
Pozostałe dokumenty Pozostałe dokumenty
  1. zgłoszenie zmiany danych osobowych (NA i NNA) | druk do pobrania
  2. oświadczenie dot. nazwy jednostki naukowej, w której przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego (NA) | druk do pobrania
  3. wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji (NA) | druk do pobrania
  4. wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji (NNA) | druk do pobrania
  5. wniosek o zwolnienie od pracy i wyjście w celu załatwienia spraw osobistych (NNA) | druk do pobrania
  6. wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu szczepienia
   | druk do pobrania
   | druk do pobrania
  7. wniosek o awans (NNA) | druk do pobrania
  8. upoważnienie do odbioru świadectwa pracy | druk do pobrania

 

 

return to top