Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Komunikat prorektora ds. finansów i rozwoju ws. SARS-CoV-2

12.03.2020 - 17:23 aktualizacja 13.03.2020 - 13:30
Redakcja: Marzena Ponicka

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniami MNiSW, uczelnie nie zostały zamknięte. Oznacza to, że działalność badawcza i funkcjonowanie administracji jest podtrzymane.

Jednakże w świetle ostatnich doniesień i komunikatów medialnych, a także zarządzenia JM Rektora, mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich grup Pracowników, zwracam się do Państwa z apelem, aby ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty bezpośrednie wewnątrz uczelni i zachować należytą ostrożność, również poza miejscem pracy.

Proszę zauważyć, że wiele spraw, których rozwiązanie wymaga wsparcia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i/lub pracowników szeroko pojętej administracji, może być skutecznie realizowane czy uzgadniane w trybie telefonicznym, a także poprzez kontakt e-mail. W związku z powyższym, kontakt bezpośredni w celu załatwiania spraw służbowych jest zalecany tylko w przypadku spraw o najwyższej wadze i tych które tego bezwzględnie wymagają.

Zobowiązuję Kierowników wszystkich Jednostek, aby dostosowywali tryb funkcjonowania podległych im komórek, wyznaczyli harmonogram dyżurów i zapewnili możliwość telefonicznego kontaktu w sprawach bieżących. Zaistniałe okoliczności zmuszają mnie do zobligowania Kierowników Jednostek i wyznaczonych przez nie osób do sprawowania telefonicznego dyżuru, aż do odwołania. Numery kontaktowe należy przekazać pracownikom wszystkich Jednostek.

Pojawiające się pytania proszę kierować do bezpośrednich przełożonych, a Pracowników proszę o śledzenie komunikatów zamieszczanych na głównej stronie Uniwersytetu Śląskiego.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Michał Daszykowski

prorektor ds. finansów i rozwoju

Uniwersytet Śląski w Katowicach

return to top