Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Komunikat Prorektora ds. Finansów i Rozwoju ws. wprowadzenia stanu podwyższonej czujności

19.03.2020 - 13:17 aktualizacja 19.03.2020 - 13:31
Redakcja: Marzena Ponicka

Katowice, dn. 19 marca 2020 r.

KOMUNIKAT

Prorektora ds. Finansów i Rozwoju ws. wprowadzenia stanu podwyższonej czujności

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego, które zwiększa ryzyko podejmowania działań przestępczych, wprowadzam na terenie Uniwersytetu Śląskiego stan podwyższonej czujności do odwołania.

 

Proszę o wzmożoną czujność wszystkie osoby przebywające na terenie Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku zauważenia podejrzanych osób obcych należy niezwłoczne w pierwszej kolejności powiadomić pracownika portierni, a w sytuacji wyjątkowej bezpośrednio zewnętrzny patrol interwencyjny (Centrum Monitorowania ERA Sp. z o.o.; tel.: 664 053 901 lub 32 771 38 90 lub 32 772 55 31). Na terenie każdego z kampusów całodobowo działają grupy interwencyjne. Licencjonowani pracownicy ochrony są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, włącznie z bronią palną. Portierzy wzywają ich telefonicznie lub za pomocą tzw. przycisku antynapadowego.

 

Zobowiązuję wszystkich użytkowników obiektów do należytego zabezpieczenia pomieszczeń, zabezpieczenia rzeczy wartościowych, osobistych i takich, które nie mogą być łatwo dostępne.

 

Polecam pracownikom ochrony i/lub osobom nadzorującym sprawdzenie stopnia dostępności i zabezpieczenia obiektów znajdujących się poza bezpośrednim nadzorem pracowników ochrony, np. magazynów, czy magazynów odczynników.

 

Prof. dr hab. Michał DASZYKOWSKI

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju

return to top