Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę z zakresu nauk ekonomicznych.

23.06.2020 - 12:51 aktualizacja 24.06.2020 - 09:56
Redakcja: Marzena Ponicka

Narodowy Bank Polski ogłasza dwa konkursy o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę z zakresu nauk ekonomicznych:

 1. XIII edycja konkursu za najlepszą pracę magisterską.
 2. VII edycja konkursu za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

W tegorocznych konkursach mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018-2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

VII edycja konkursu za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w VII Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
na terenie Polski od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także − za ich zgodą
– promotorzy i uczelnie.

Nagrody

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa,
która przyzna:

 • w przypadku pracy doktorskiej:
  • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 zł,
 • w przypadku pracy habilitacyjnej:
  • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński
oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

Uwaga! Kapituła może dokonać innego podziału nagród.

Termin nadsyłania prac

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 17 lipca 2020 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

 

Więcej informacji na stronie konkursu

img

XIII edycja konkursu za najlepszą pracę magisterską

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIII Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich,
które zostały obronione na uczelniach w Polsce od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 r.
. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy,
a także – za ich zgodą – promotorzy oraz uczelnie.

Nagrody

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa, która przyzna:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Uwaga! Kapituła może dokonać innego podziału nagród.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński oraz Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

Termin nadsyłania prac

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 17 lipca 2020 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską.

Więcej informacji na stronie konkursu

img
return to top