Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Komunikat dotyczący Pracowniczego Programu Emerytalnego

15.04.2021 - 08:00 aktualizacja 15.04.2021 - 14:20
Redakcja: Marzena Ponicka
Tagi: Pracowniczy Program Emerytalny

25 listopada 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych zmiany, wynikające z zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Aneksu nr 4 z 26 października 2020 r. do umowy zakładowej
z 25 sierpnia 2004 r.

Na podstawie zawartego Aneksu, od 1 grudnia 2020 roku wysokość składki podstawowej wynosi 3,5 % wynagrodzenia Uczestnika Pracowniczego Programu Emerytalnego (rozumianego jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

return to top