Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Plan Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

16.12.2021 - 14:56 aktualizacja 17.12.2021 - 10:39
Redakcja: Marzena Ponicka
Tagi: Planu Równości Płci
Wspólnota Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczyna wdrażanie programów  polityki równości przyjmując jako pierwszy Plan Równości Płci. W życie uczelni Plan wprowadza Zarządzenie 212/2021 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w oparciu o uchwałę Senatu z 30 listopada 2021.

Plan Równości Płci [Gender  Equality Plan] jest programem strategicznym na lata 2022-2024, który  określa cele oraz  działania, jakie podejmowane będą na rzecz wyrównywania szans rozwoju osób stanowiących Wspólnotę, bez względu na płeć. Proponowane działania dotyczą sfery zawodowej, uczenia się oraz  dobrostanu wszystkich osób pracujących i uczących się w Uniwersytecie a także częściowo dotyczą otoczenia. W Planie Równości Płci w UŚ sformułowano następujące cele strategiczne:

 1. Podniesienie świadomości i zmiana postaw w obszarze równości płci
  i poszanowania różnorodności w kontekście edukacji i prowadzonych badań.
 2. Rekrutacja oraz wspieranie rozwoju kadry sprzyjające jej różnorodności a także zapewniające równe szanse bez względu na płeć.
 • Budowanie równowagi między obowiązkami zawodowymi i prywatnymi pracujących rodziców i opiekunów oraz osób uczących się w Uniwersytecie, bez względu na płeć.
 1. Zapewnienie równowagi płci i różnorodności w procesach i podmiotach decyzyjnych.
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej.

Przyjęty w Uniwersytecie Śląskim Plan Równości Płci formułuje szczegółowe cele i działania w następujących obszarach:

 • nauka i edukacja;
 • rekrutacja i rozwój kariery;
 • kultura organizacyjna oraz równowaga pomiędzy życiem prywatnym, zawodowym i uczeniem się;
 • kierownictwo i podejmowanie decyzji;
 • bezpieczeństwo.

W ramach każdego obszaru wskazano grupy docelowe (beneficjentów), kierunki działań, przykładowe aktywności oraz sposób monitorowania i weryfikacji.

Planu  Równości Płci jest odpowiedzią na potrzeby społeczności Uniwersytetu oraz  wyrazem naszego dążenia do rozwijania międzynarodowych standardów równościowych i dobrych praktyk istniejących w znaczących ośrodkach akademickich. Posiadanie Planu Równości Płci jest oczekiwane  w świetle przyznanego naszemu Uniwersytetowi wyróżnienia „HR Excellence in Research” oraz jest kryterium kwalifikacji w ubieganiu się uczelni o środki  na badania naukowe w ramach  programu Horyzont Europa.

Plan Równości Płci powstał w Uniwersytecie jako efekt wielomiesięcznej pracy zespołu powołanego przez JM Rektora oraz szerokich działań konsultacyjnych z różnymi grupach referencyjnymi. Jest  programem ewolucyjnym i partycypacyjnym – jego rozwój i wdrażanie będzie oparty na diagnozach, ewaluacji oraz na uczestnictwie wszystkich chętnych osób spośród wspólnoty UŚ.

Pełna treść Planu Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim zostanie umieszczona w wersji polsko i anglojęzycznej na stronie poświęconej polityce równościowej UŚ, która  będzie wkrótce uruchomiona.

return to top