Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polski Ład | informacja dotycząca zwrotu podatku

01.02.2022 - 13:37 aktualizacja 03.02.2022 - 11:27
Redakcja: Marzena Ponicka
Tagi: POLSKI ŁAD, zwrot podatku

Dział Płac Uniwersytetu Śląskiego informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r., w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  w dniach 31.01.2022 r. oraz 01.02.2022 r., przekazano na konta bankowe pracowników Uczelni różnicę w potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc styczeń 2022 r.

Na podstawie wejścia w życie od dnia 8 stycznia 2022 r., zawartych w ww. rozporządzeniu, zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r., wysokość zaliczki za styczeń 2022 r. u pracowników osiągających miesięczny przychód do kwoty 12 800 zł. została ponownie przeliczona i skorygowana do wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości skutkowało po stronie płatnika obowiązkiem zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy.

UWAGA!
Ponowne przeliczenie zaliczki podatkowej miało zastosowanie wyłącznie w stosunku do pracowników, którzy osiągnęli w miesiącu styczniu 2022 roku sumę przychodów poniżej 12.800 zł.

Jednocześnie, ponownie zwracamy uwagę, że jeżeli dla podatników osiągających w miesiącu kwotę przychodu do 12.800 zł. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie pobrana podatnikowi według korzystniejszego algorytmu wyliczania obowiązującego do 31.12.2021 r., następuje jedynie odroczenie w czasie płatności podatku należnego.

Oznacza to, iż ostateczne rozliczenie podatku za rok 2022, będzie mało miejsce dopiero w rozliczeniu rocznym do 30.04.2023r. i wtedy może się okazać, że istnieje niedopłata podatku przez podatnika.

UWAGA!
Można nie zastosować wariantu korzystniejszego miesięcznego przeliczania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie ww. rozporządzenia, wyłącznie w przypadku, kiedy pracownik nie korzysta ze standardowej ulgi miesięcznej stosowanej przez pracodawcę (brak PIT 2).

 

return to top