Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Awans na stanowisko profesora uczelni

10.06.2022 - 11:50 aktualizacja 13.06.2022 - 09:54
Redakcja: Marzena Ponicka
Tagi: awans na stanowisko profesora uczelni

Na stronach Uniwersytetu ukazało się „Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych”.

W § 14 zarządzenia (przepisy przejściowe) określony został termin składania wniosków o awans na stanowisko profesora uczelni oraz termin przyznania awansu. 

Oznacza to, że w bieżącym roku termin składania wniosków do dziekana, dyrektora lub kierownika jednostki niebędącej wydziałem upływa 30 czerwca 2022 r. Do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych wniosek jest przekazywany do 29 lipca, a w przypadku uwzględnienia wniosku awans następuje nie później niż od 1 grudnia 2022 r.

return to top