Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Zaproszenie do programu szczepień przeciwko grypie

21.11.2022 - 10:06 aktualizacja 21.11.2022 - 13:58
Redakcja: Marzena Ponicka

Uniwersytet Śląski we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie (PZU SA) oraz przychodnią akademicką CenterMED zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Oferta skierowana jest do pracowników UŚ.

Osoby zainteresowane mogą dokonać zgłoszenia, rejestrując się przez uniwersytecki formularz w Systemie Rejestracji.

Osoby chętne, które zgłoszą się do szczepienia przeciwko grypie mogą otrzymać w tym samym dniu dodatkowo szczepionkę przeciwko COVID-19 (omikron).

Typy szczepionek

  • szczepionka przeciwko grypie – Vaxigrip Tetra
  • szczepionka przeciwko COVID-19 (omikron) – Pfizer BA.4-5

Uczestnicy

Oferta jest skierowana do osób będących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Podmiot finansujący szczepienia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PZU SA) w ramach środków z funduszu prewencyjnego.

Realizator

Badania realizowane są przez przychodnię CenterMED, z którą Uniwersytet Śląski współpracuje w ramach wykonywania badań profilaktycznych i okresowych pracowników, studentów i doktorantów.

Miejsce i termin wykonywania szczepień

Punkt medyczny zorganizowany będzie przy ul. Bankowej 14 w Katowicach w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

Termin rozpoczęcia szczepień planowany jest na koniec listopada 2022 r.

Termin i miejsce szczepień na terenie Uniwersytetu Śląskiego będą podawane osobom, które zarejestrują się przez formularz SRW w oddzielnych komunikatach:

https://formularze.us.edu.pl/bm/575/3537

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w programie szczepień przeciwko grypie zobowiązane są do zarejestrowania się przez formularz w uniwersyteckim systemie SRW.

Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/bm/575/3537

Administratorem danych uzupełnianych w formularzu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dane posłużą jedynie do określenia liczby chętnych uczestników z UŚ i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

 

Kontakt

Przychodnia CenterMED:

Uniwersytet Śląski:

Invitation for Vaccination against Influenza

University of Silesia in Katowice, cooparating with the PZU Insurance Group (PZU SA) and CenterMED invites for free vaccination against Influenza. The above offer concerns only employees of the University of Silesia in Katowice.

All who are interested in the vaccination must register using the university online form prepared in the Registration System.

Type of the vaccine:

  • Vaxigrip Tetra

Addressees

The offer is addressed to the employees of the University of Silesia in Katowice.

Financing

Vaccinations are financed by Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna with the seat in Warszaw (PZU SA) (the PZU Insurance Group ) as a part of the PZU Preventive Fund.

Vaccinations

Vaccinations will be carried out by CenterMED – the medical practice cooperating with the University of Silesia in terms of preventive and periodic examinations of the university employees, students and doctoral students.

Place and date of vaccinations

The vaccination will be organized in the building of the Faculty of Science and Technology at Bankowa 14 in Katowice.

The vaccinations are planned to start at the end of November 2022

Information about the exact time and date of vaccinations will be sent to the all registered persons in the separate messages.

Registration

Employees who are interested in the vaccination shall register using the University online form.

Link to the form: https://formularze.us.edu.pl/c2us/529/3542 

 

University of Silesia in Katowice is the data administrator of all data filled in in the form. The data will be used only to define the number of people interested in the vaccination and it will not be made available to any third parties.

 

Contact details

CenterMED:

University of Silesia in Katowice:

return to top