Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

wspólne

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Awans na stanowisko profesora uczelni

Na stronach Uniwersytetu ukazało się „Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych”. W § 14 zarządzenia (przepisy przejściowe) określony został termin składania wniosków o awans na stanowisko profesora uczelni oraz termin...

Kategorie: informacjewspólne
tagi :
więcej

Badanie potrzeb pracowników zainteresowanych tworzeniem nowych stron internetowych

Na Uniwersytecie Śląskim powstaje nowe narzędzie do samodzielnego tworzenia stron internetowych – generator stron. Udostępniony zostanie pracownikom Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanym uruchamianiem własnych witryn. Rośnie zapotrzebowanie organizacji uczelnianych, zespołów projektowych, organizatorów konferencji i kongresów, a także indywidualnych pracowników UŚ na tworzenie dedykowanych stron internetowych. Za ich pośrednictwem promowane są działania naukowo-badawcze prowadzone na uniwersytecie i udzielane...

Kategorie: ogłoszeniawspólne
tagi :
więcej

Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2022/23

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) opublikowała nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2022/2023. Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Szczegóły oferty, obejmujące m.in. pobyty studyjne, kursy językowe, podróże grupowe, krótsze i dłuższe pobyty badawcze, dostępne są w załączniku oraz bezpośrednio na stronie internetowej www.daad.pl   Broszura informacyjna

Kategorie: informacjewspólne
więcej

Komunikat dotyczący Pracowniczego Programu Emerytalnego

25 listopada 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych zmiany, wynikające z zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Aneksu nr 4 z 26 października 2020 r. do umowy zakładowej z 25 sierpnia 2004 r. Na...

Kategorie: informacjewspólne
tagi :
więcej

List Prorektora ds. nauki i finansów w sprawie ewaluacji

Szanowni Państwo, szybkimi krokami zbliża się ewaluacja wyników naukowych polskich uczelni. To bardzo ważny sprawdzian dla naszego uniwersytetu, ale nie wyczerpuje on celów i wartości, jakim służy nasza praca naukowa. Korzystając z możliwości, jakie daje Ustawa 2.0, podjęliśmy wspólnie pracę zaprojektowania nowoczesnej Uczelni, której docelowy kształt i sposób funkcjonowania pozwolą umacniać badawczą pozycję Uniwersytetu Śląskiego...

Kategorie: informacjewspólne
return to top