Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

wspólne

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Komunikat dotyczący Pracowniczego Programu Emerytalnego

25 listopada 2020 r Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych zmiany, wynikające z zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Aneksu nr 4 z 26 października 2020 r do umowy zakładowej z 25 sierpnia 2004 r Na podstawie
informacjewspólne
więcej

List Prorektora ds. nauki i finansów w sprawie ewaluacji

Szanowni Państwo, szybkimi krokami zbliża się ewaluacja wyników naukowych polskich uczelni To bardzo ważny sprawdzian dla naszego uniwersytetu, ale nie wyczerpuje on celów i wartości, jakim służy nasza praca naukowa Korzystając z możliwości, jakie daje Ustawa 20, podjęliśmy wspólnie pracę zaprojektowania nowoczesnej Uczelni, której docelowy kształt i sposób funkcjonowania pozwolą umacniać badawczą pozycję
informacjewspólne
więcej

Komunikat Kwestora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W nawiązaniu do komunikatu wysłanego w dniu 12112020 r przez Prof dr hab Ewę Jarosz Prorektor ds Rozwoju Kadry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (treść komunikatu Prorektor ds Rozwoju Kadr UŚ), informuję, że od 24 października 2020 r podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest
informacjewspólne
więcej

Awanse na stanowiska profesora uczelni i adiunkta

W dniu 3 listopada 2020 r zostało opublikowane zarządzenie rektora nr 196/ 2020  w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni oraz adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 Zarządzenie dookreśla wskazane w statucie wymagania kwalifikacyjne oraz tryb postępowania w sprawach
informacjewspólne
return to top