Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

wspólne

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2022/23

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) opublikowała nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2022/2023. Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Szczegóły oferty, obejmujące m.in. pobyty studyjne, kursy językowe, podróże grupowe, krótsze i dłuższe pobyty badawcze, dostępne są w załączniku oraz bezpośrednio na stronie internetowej www.daad.pl   Broszura informacyjna
informacjewspólne
więcej

Komunikat dotyczący Pracowniczego Programu Emerytalnego

25 listopada 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych zmiany, wynikające z zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Aneksu nr 4 z 26 października 2020 r. do umowy zakładowej z 25 sierpnia 2004 r. Na...
informacjewspólne
więcej

List Prorektora ds. nauki i finansów w sprawie ewaluacji

Szanowni Państwo, szybkimi krokami zbliża się ewaluacja wyników naukowych polskich uczelni. To bardzo ważny sprawdzian dla naszego uniwersytetu, ale nie wyczerpuje on celów i wartości, jakim służy nasza praca naukowa. Korzystając z możliwości, jakie daje Ustawa 2.0, podjęliśmy wspólnie pracę zaprojektowania nowoczesnej Uczelni, której docelowy kształt i sposób funkcjonowania pozwolą umacniać badawczą pozycję Uniwersytetu Śląskiego...
informacjewspólne
więcej

Komunikat Kwestora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W nawiązaniu do komunikatu wysłanego w dniu 12.11.2020 r. przez Prof. dr hab. Ewę Jarosz Prorektor ds. Rozwoju Kadry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (treść komunikatu Prorektor ds. Rozwoju Kadr UŚ), informuję, że od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system...
informacjewspólne
return to top