Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - konkursy otwarte

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 

 

return to top