Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Narodowe Centrum Nauki - konkursy otwarte

OPUS 18 OPUS 18

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18 

Nabór wniosków: od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

PRELUDIUM 18 PRELUDIUM 18

Konkurs PRELUDIUM 18 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18

Nabór wniosków: od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

MOZART MOZART

Konkurs dwustronny MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, zwaną dalej „FWF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

Nabór wniosków ciągły od 15 marca br.

PRELUDIUM BIS 1 PRELUDIUM BIS 1

PRELUDIUM BIS 1konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

Nabór wniosków: od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

 

SONATA 15 SONATA 15
return to top