Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szkolenia w projektach realizowanych w UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje działania na rzecz podniesienia kompetencji kadry akademickiej, kierowniczej oraz administracyjnej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin strony www.zintegrowane.us.edu.pl i skorzystania z oferowanych form wsparcia w indywidualnym rozwoju zawodowym.

Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany

PO WER 2014-2020

Kierownik/koordynator projektu: dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ
Okres realizacji projektu: 01.10.2019-31.12.2023
Do kogo skierowane jest szkolenie: kadra dydaktyczna, zarządzająca i administracyjna

Strona projektu: www.zintegrowane.us.edu.pl

POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego

PO WER 2014-2020

Kierownik/koordynator projektu: dr Małgorzata Gajos-Grzetić
Okres realizacji projektu: 01.01.2022-31.10.2023
Do kogo skierowane jest szkolenie: kadra dydaktyczna

Strona projektu: www.

POWR.03.04.00-00-KP11/21-00

Activating Students in Online Classes

Erasmus +

Kierownik/koordynator projektu: dr Renata Jankowska, prof. UŚ
Okres realizacji projektu: 01.03.2021-30.04.2023
Do kogo skierowane jest szkolenie: kadra dydaktyczna

Strona projektu: active-class | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

2020-1-PL01-KA226-HE-096358

Entrepreneur. Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities

EIT HEI Initiative Innovation Capacity Building for Higher Education Call 2

Kierownik/koordynator projektu: mgr Jacek Nowak
Okres realizacji projektu: 01.07.2022-30.06.2024
Do kogo skierowane jest szkolenie: kadra dydaktyczna i administracyjna

Strona projektu: www.

Project ID: 23420

Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs

Erasmus +

Kierownik/koordynator projektu: dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ
Okres realizacji projektu: 01.11.2020-31.10.2023
Do kogo skierowane jest szkolenie: kadra dydaktyczna i administracyjna

Strona projektu: transform4europe (us.edu.pl)

101004048 — T4E

Quality 4 All - międzynarodowe standardy jakości kształcenia

NAWA, Welcome to Poland

Kierownik/koordynator projektu: dr Marta Margiel; dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ
Okres realizacji projektu: 01.05.2022-30.04.2023
Do kogo skierowane jest szkolenie: kadra dydaktyczna, zarządzająca i administracyjna

Strona projektu: www.

BPI/WTP/2021/ 1/00081/U/00001

First Step to Silesia

NAWA, Welcome to Poland

Kierownik/koordynator projektu: dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ
Okres realizacji projektu: 01.05.2022-30.04.2023
Do kogo skierowane jest szkolenie: kadra administracyjna

Strona projektu: www.

BPI/WTP/2021/ 1/00065/U/00001
return to top